Loading...

Przechowywanie dokumentów osobowych zgodnie z RODO

Przechowywanie dokumentów osobowych zgodnie z RODO już dawno przestało byc kwestią wyłącznie prawną. Dla każdej firmy, która przetwarza dane osobowe, jest to teraz punkt kluczowy w strategii zarządzania ryzykiem i zgodnością z prawem. Pamiętajmy, że RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, nie jest oparte na sankcjach, lecz na zasadach odpowiedzialności i podkreśla zasady transparentności, integralności i poufności przetwarzania danych osobowych.
Sharing
W związku z tym, zarówno duże korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa muszą podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe. Celem jest zapewnienie, że nie dojdzie do nieuprawnionego dostępu, utraty, zniszczenia czy dystrybucji tych dokumentów, co mogłoby narazić przedsiębiorstwa na karę. Jednocześnie poprawne przechowywanie dokumentów osobowych zgodnie z RODO ma ogromne znaczenie dla budowania zaufania klientów oraz rosnącej reputacji firmy.
Aby skutecznie przechowywać dokumenty osobowe zgodnie z RODO, firmy muszą zrozumieć, jakie wymagania stawia przed nimi to rozporządzenie. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa danych, ale również odporności na ewentualne ataki hakerów, czasu przechowywania dokumentów czy wymagań dotyczących ich usuwania.
Pierwszym krokiem powinno być dokonanie audytu wszystkich dokumentów, które przetwarza przedsiębiorstwo. Każda firma powinna mieć jasny obraz tego, jakie dokumenty zawierają dane osobowe, gdzie są przechowywane i kto ma do nich dostęp. Najważniejsze jest zrozumienie, jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, jak są one wykorzystywane i jak długo są przechowywane.
Kiedy już wiadomo, jakie dokumenty zawierają dane osobowe, następny krok to zapewnienie ich odpowiedniego zabezpieczenia. Tu kluczową role odgrywa technologia, która jest w stanie zapewnić bezpieczne przechowywanie danych, dynamiczną kontrolę dostępu oraz szyfrowanie danych. Oznacza to, że nawet w przypadku ataku hakerskiego, dane zostaną zaszyfrowane i nie będą dostępne dla osób, które nie mają do nich uprawnień.
Jednym z narzędzi, które spełnia takie zadanie, jest aplikacja HelpRange. To narzędzie online, które oferuje ochronę i analitykę plików PDF. Można tu kontrolować dostęp do każdego dokumentu, śledzić, jak jest on wykorzystywany, a także go zabezpieczyć przed nieuprawnionym kopiowaniem, drukowaniem czy dystrybucją.
Prawidłowe przechowywanie dokumentów osobowych zgodnie z RODO to także odpowiednie zasady usuwania dokumentów. Gdy dane nie są już potrzebne, muszą być trwale usunięte, tak aby nie mogły być odzyskane.
Na koniec, niezwykle ważną częścią jest odpowiednie szkolenie personelu. Każdy pracownik firmy, który ma dostęp do danych osobowych, powinien być zaznajomiony z zasadami RODO i wiedzieć, jak prawidłowo przechowywać dokumenty osobowe.
W erze cyfrowej, przechowywanie dokumentów osobowych zgodnie z RODO to prawdziwe wyzwanie. Ale dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak HelpRange, możemy zapewnić bezpieczne przechowywanie i zarządzanie dokumentami, zgodnie z najwyższymi standardami ochrony danych.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.