Loading...

Podpis elektroniczny a certyfikat kwalifikowany w Polsce

W dzisiejszych czasach, kiedy niemal każda dziedzina życia jest zdominowana przez technologię komputerową, coraz częściej słyszymy o podpisie elektronicznym. Jest to niezwykle ważne pojęcie dla osób, które chcą załatwić sprawy urzędowe w trybie elektronicznym. W Polsce, podpis elektroniczny jest regulowany przez ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz przez rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie certyfikatów kwalifikowanych.
Sharing
Podpis elektroniczny to nic innego jak sposób potwierdzenia tożsamości osoby, która go użyła, poprzez zastosowanie zaawansowanej technologii kryptograficznej. To oznacza, że podpis taki jest równie ważny jak podpis własnoręczny. Dzięki niemu możemy bezpiecznie przekazywać informacje, zawierać umowy czy podpisywać dokumenty. W Polsce, podpis elektroniczny może być wykorzystywany w kontaktach z organami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi.
Jednym z rodzajów podpisów elektronicznych jest podpis kwalifikowany. Jest to specjalny rodzaj podpisu elektronicznego, który umożliwia identyfikację użytkownika poprzez wykorzystanie tzw. certyfikatu kwalifikowanego. Certyfikat ten jest wydawany przez tzw. centrum certyfikacji kwalifikowanej i zawiera informacje o tożsamości osoby, która go użyła. Dzięki temu, podpis kwalifikowany ma bardzo wysoką wartość prawną. Jest uznawany za równoważny wagi z podpisem własnoręcznym.
W Polsce, certyfikaty kwalifikowane są wydawane przez kilka instytucji, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Są to m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polskie Centrum Certyfikacji oraz zaufane centra certyfikacji. Każda z tych instytucji podlega rygorystycznym kontrolom ze strony władz, dlatego też certyfikaty kwalifikowane mają tak wysoką wartość prawną.
Podpis kwalifikowany jest szczególnie ważny w przypadku dokonywania czynności prawnych. Dzięki niemu, można podpisać umowę bez wychodzenia z domu, bez konieczności fizycznej obecności strony drugiej. Ponadto, podpisanie dokumentów w trybie elektronicznym jest o wiele wygodniejsze i szybsze niż tradycyjna, papierowa forma podpisu.
Warto zaznaczyć, że podpis kwalifikowany nie jest jedynym rodzajem podpisu elektronicznego. Możemy także korzystać z podpisu prostego, który jest zasadniczo tym samym co podpis własnoręczny, ale przeprowadzony w trybie elektronicznym. Podpis ten jest jednak mniej wartościowy prawnie, dlatego też nie zawsze będzie wystarczający do zawarcia ważnych umów czy przeprowadzenia ważnych czynności prawnych.
Podsumowując, podpis elektroniczny kwalifikowany to niezwykle ważne narzędzie w dzisiejszym świecie. Dzięki niemu, możemy bezpiecznie wykonywać wiele czynności prawnych, które do niedawna wymagały obecności fizycznej strony drugiej. Osoby, które chcą korzystać z tej technologii w Polsce, muszą jednak pamiętać, że warto wybierać tylko certyfikaty kwalifikowane, aby mieć pewność, że dokonywane czynności prawne są ważne i uznawane prawnie.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.