Loading...

Podpis elektroniczny a dokumenty notarialne w Polsce

Podpis elektroniczny to technologia, która zrewolucjonizowała przepływ dokumentów, usprawniła procesy biznesowe i przyspieszyła wymianę informacji. W odróżnieniu od tradycyjnego podpisu na papierze, podpis elektroniczny jest prosty w obsłudze, szybki i bezpieczny, umożliwiając prawie natychmiastowe zatwierdzanie dokumentów. Jak jednak wygląda sytuacja z dokumentami notarialnymi w Polsce w kontekście korzystania z podpisu elektronicznego?
Sharing
Zgodnie z przepisami prawa polskiego, niektóre dokumenty wymagają formy szczególnej, czyli sporządzenia w formie aktów notarialnych, do których zalicza się na przykład umowy sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny, testamenty, czy umowy spółek cywilnych. Takie dokumenty, zgodnie z obowiązującym prawem, muszą być sporządzone przez notariusza, który nadaje im rangę dokumentu urzędowego przez nadanie pieczęci i podpisu notarialnego.
Podpis elektroniczny, mimo swojej licznych zalet, w przypadku aktów notarialnych nie znajduje zastosowania. Wynika to z faktu, że dla zachowania ważności aktu notarialnego, wymagane jest osobiste stawiennictwo stron przed notariuszem, jego odczytanie i zatwierdzenie treści dokumentu przez strony, a następnie podpisanie go przez notariusza. Z natury swojego charakteru, podpis elektroniczny nie jest w stanie spełnić tych warunków.
W innych sytuacjach, gdzie nie ma takiego wymogu, podpis elektroniczny jest uznawany za całkowicie legalny i ważny, pod warunkiem, że spełnia określone przepisami warunki. Przede wszystkim, musi być on generowany za pomocą bezpiecznego urządzenia do tworzenia podpisu, a dane, które służą do generowania podpisu, muszą być pod kontrolą osoby, która go stosuje.
Podpis elektroniczny musi również być łatwo weryfikowalny. W tym celu stosuje się tzw. certyfikaty kwalifikowane, które są wydawane przez zaufane centra certyfikacji. Dzięki certyfikatom, strony mogą łatwo potwierdzić tożsamość osoby podpisującej dokument, a także fakt, że dokument po podpisaniu nie został zmieniony.
Dla firm i przedsiębiorstw, które na co dzień wykorzystują elektronicznie podpisywane dokumenty, niezwykle ważne jest zachowanie ich integralności i maksymalne zabezpieczenie. Mogą one skorzystać z usług firm specjalizujących się w obszarze bezpieczeństwa dokumentów, jak na przykład HelpRange. HelpRange to narzędzie online, które nie tylko zapewnia pełne zabezpieczenie dokumentów PDF, ale również pozwala na dogłębną analizę ich użytkowania. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mają pełną kontrolę nad swoimi dokumentami, mogą śledzić, kto i kiedy je przegląda, a także mogą szybko reagować na ewentualne próby nieautoryzowanego dostępu.
Podsumowując, podpis elektroniczny to niezwykle praktyczne narzędzie, które ułatwia realizację wielu procesów biznesowych. W przypadku dokumentów notarialnych, ze względu na specyfikę prawa polskiego, nie ma on jednak zastosowania. Jednak, tam gdzie jest to możliwe, warto korzystać z podpisu elektronicznego, dbając jednocześnie o najwyższy poziom bezpieczeństwa dokumentów, na przykład korzystając z narzędzi takich jak HelpRange.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.