Loading...

Podpis elektroniczny a elektroniczna identyfikacja w Polsce

Podpis elektroniczny stał się niezwykle istotnym narzędziem w dzisiejszej rzeczywistości informacyjnej, a jego znaczenie wciąż rośnie. W Polsce system elektronicznej identyfikacji i podpisu elektronicznego działa już od pewnego czasu i staje się on coraz częściej wykorzystywany przez różnego rodzaju podmioty, zarówno indywidualne jak i biznesowe.
Sharing
Podpis elektroniczny to zastępstwo podpisu własnoręcznego i spełnienie jego funkcji w środowisku elektronicznym. Podpis elektroniczny umożliwia potwierdzenie tożsamości osoby lub przedsiębiorstwa w sieci i pozwala na zawieranie umów, podpisywanie dokumentów i przesyłanie ich elektronicznie. Podpis elektroniczny działa na zasadzie kryptografii asymetrycznej, która opiera się na wykorzystaniu dwóch kluczy – publicznego i prywatnego. Klucz publiczny jest powszechnie dostępny i umożliwia każdemu, kto chce wysłać za jego pomocą wiadomość, zaszyfrować ją w taki sposób, by tylko osoba dysponująca odpowiednim kluczem prywatnym była w stanie ją odczytać.
Podpis elektroniczny ma kilka rodzajów i w zależności od ich realizacji, róźnią się między sobą poziomem zabezpieczenia. W Polsce obecnie najczęściej stosowane jest podpisywanie z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych. Taki certyfikat zapewnia całkowitą anonimowość tego, kto podpisywał. Dzięki temu, system ten może być wykorzystywany m.in. w procedurach urzędowych, podpisywaniu umów cywilnoprawnych, dokumentów składanych w bankach czy administracji państwowej.
Podpis elektroniczny jest coraz częściej wykorzystywany w różnych dziedzinach życia, m.in. w e-commerce, bankowości elektronicznej, dzięki czemu umożliwia płatności online i wykonywanie innych czynności w sieci. Posiadanie podpisu elektronicznego staje się coraz bardziej powszechne, a jego znaczenie w końcu XX i początku XXI wieku ubiegłego stulecia przez wielu ekspertów uznawane jest za jedno z kluczowych osiągnięć technologicznych.
Przy electronicznej identyfikacji stosuje się różne metody identyfikacji cyfrowej, np. wykorzystanie autoryzacji przez e-mail (datagramu), kartę profesjonalną, NFC lub tokenów przypominających karty do zdrapki. Istnieją również narzędzia umożliwiające identyfikację za pomocą jednego z zewnętrznych urządzeń, np. kod QR, kartę identyfikacyjną SMART, czyli kartą typu „czip”, która pozwala na weryfikację danych użytkownika, jak również umożliwia dostęp do zabezpieczonych obszarów w sieci.
W Polsce funkcjonuje kilka platform podpisu elektronicznego, m.in. powszechnie znany system PUE ZUS (Płatnik Ubezpieczeń Elektronicznych), który pozwala na złożenie i podpisanie elektroniczne dokumentów rozliczeniowych i deklarat w relacji z ZUS. Podpis elektroniczny posiada bardzo duże znaczenie w procesie rejestracji przedsiębiorstw oraz wniosków o dofinansowanie bądź kredyt. Dzięki niemu można uzyskać dostęp do wielu usług koniecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
W Polsce podpisy elektroniczne są regulowane przez kilka ustaw, m.in. Ustawę o Krajowym Systemie Elektronicznej Idenfikacji oraz Usługach Zaufania, która określa zasady funkcjonowania w Polsce systemu podpisu elektronicznego, LID, czyli ustawę o Podpisie Elektronicznym, która definiuje pojęcie i rodzaje podpisu elektronicznego, jego prawną moc, a także zasady ich wystawiania i weryfikacji.
Podpis elektroniczny w Polsce, podobnie jak w innych krajach, rozwija się i coraz częściej jest wykorzystywany. Zdobyła on już liczne uznanie i poparcie ze strony administracji publicznej oraz prywatnych firm – zauważona została jego funkcjonalność i edukacja społeczeństwa na temat podpisu elektronicznego, co wpływa na zwiększenie jego powszechności w Polsce. Każdy przedsiębiorca, który chce zawierać umowy i wykonywać transakcje w internecie, powinien rozważyć posiadanie podpisu elektronicznego. Dzięki niemu oszczędzi cenny czas oraz zaoszczędzi pieniądze, jakie musiałby wydać na wizję w urzędzie bądź delegowanie pracownika do podpisania dokumentów.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.