Loading...

Podpis elektroniczny a podpis kwalifikowany w Polsce

Podpis elektroniczny to technologia, która umożliwia potwierdzenie tożsamości osoby podpisującej dokumenty elektroniczne. Podpis taki jest równoważny z podpisem odręcznym i ma taką samą moc prawną. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje podpisów elektronicznych – podpis elektroniczny oraz podpis kwalifikowany.
Sharing
Podpis elektroniczny to podpis, który jest generowany przez oprogramowanie bezpieczeństwa podczas procesu podpisywania dokumentów elektronicznych. To rozwiązanie jest stosowane w przypadku podpisywania dokumentów o niskim stopniu złożoności i ryzyka. W takim przypadku możliwe jest użycie opcji polegającej na wpisaniu imienia i nazwiska osoby, która dokonuje podpisu.
Podpis kwalifikowany to podpis, który wymaga podpisania kwalifikowanego certyfikatu, który potwierdza wiarygodność podpisującego. Owocuje to większą pewnością, że podpis został złożony przez osobę uprawnioną oraz że dokument został podpisany w sposób zapewniający integralność i autentyczność.
W Polsce podpis kwalifikowany jest podstawą do składania dokumentów w postaci elektronicznej. Został on wprowadzony ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku. Do jego wydania uprawnione są podmioty, które posiadają certyfikat kwalifikowanej jednostki certyfikującej (KJC). Certyfikat taki wydaje się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, która musi potwierdzić swoją tożsamość. Warto jednak zaznaczyć, że podmioty te mają ograniczone możliwości odejmowania certyfikatów kwalifikowanych, dlatego osoby korzystające z takiego podpisu mogą być pewne, że jest on bezpieczny.
Podpis kwalifikowany powinien zostać wykorzystany w przypadku podpisywania dokumentów elektronicznych o dużym stopniu złożoności i ryzyka. W takim przypadku można założyć, że podmiot, który dokonał podpisu, miał dostęp do kwalifikowanych narzędzi identyfikacji oraz został identyfikowany w sposób zapewniający pewność jego tożsamości.
Podsumowując, podpis kwalifikowany w Polsce jest podstawą do składania dokumentów elektronicznych. Wystarczy uzyskać certyfikat kwalifikowanej jednostki certyfikującej, aby móc z niego skorzystać. Warto jednak zaznaczyć, że podpis ten powinien być wykorzystywany w przypadku podpisywania dokumentów o dużym stopniu złożoności i ryzyka, a jego składanie daje pewność co do tożsamości podpisującego i integralności dokumentu.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.