Loading...

Podpis elektroniczny a umowy cywilnoprawne w Polsce

Podpis elektroniczny i umowy cywilnoprawne to tematy, które zarówno przedsiębiorcy jak i osoby prywatne spotykają na swojej drodze coraz częściej. W dobie cyfrowych technologii, kiedy coraz więcej spraw można załatwić za pomocą internetu, pojawia się pytanie o legalne i bezpieczne składanie podpisów elektronicznych. Jakie są rodzaje podpisów elektronicznych, czy są one legalne i w jakim kontekście można ich używać – na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.
Sharing

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to, mówiąc najogólniej, cyfrowy ekwiwalent tradycyjnego podpisu ręcznego. Służy on do potwierdzenia tożsamości osoby podpisującej oraz do potwierdzenia niemodyfikowalności dokumentu. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, podpis elektroniczny jest uznawany za legalny i ma taką samą moc prawną jak podpis ręczny.
Warto jednak pamiętać, że nie każdy podpis elektroniczny jest traktowany tak samo. Rozróżniamy trzy rodzaje: podpis elektroniczny, podpis elektroniczny zaufany oraz podpis elektroniczny kwalifikowany. Ten ostatni jest traktowany jako równoprawny z podpisem ręcznym we wszystkich sytuacjach prawnych.

Podpis elektroniczny a umowy cywilnoprawne

Podpis elektroniczny może być używany do zawierania umów cywilnoprawnych, jednak jego moc prawna zależy od rodzaju podpisu. Jak już wspomniano, tylko podpis elektroniczny kwalifikowany jest traktowany jako równoprawny z podpisem ręcznym. Zatem do zawierania umów takich jak umowy sprzedaży, umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług, w których wymagany jest formularz pisemny, niezbędny będzie podpis kwalifikowany.
Podpis elektroniczny zaufany oraz podstawowy podpis elektroniczny mogą być używane, jednak nie zapewniają one pełnej pewności co do tożsamości osoby podpisującej, co może utrudniać ewentualne dochodzenie swoich praw w sądzie.

Jak stworzyć podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny można stworzyć na wiele sposobów, zależnie od tego, jaki stopień zabezpieczenia nas interesuje. Użytkownik może stworzyć swój własny podpis elektroniczny za pomocą programów do edycji obrazów, które umożliwiają skanowanie i obróbkę obrazu podpisu. Jest to jednak metoda niewystarczająca do zawarcia poważnych umów cywilnoprawnych.
Zaawansowane podpisy elektroniczne, takie jak podpis zaufany i podpis kwalifikowany, wymagają skorzystania z usług certyfikowanych dostawców usług związanych z podpisem elektronicznym. Taki podpis jest tworzony przy użyciu specjalnego certyfikatu, który jest niemal niemożliwy do sfałszowania.

Podpis elektroniczny a PDF

Podpisywanie dokumentów w formacie PDF jest jednym z najpopularniejszych zastosowań podpisu elektronicznego. Dzięki narzędziom takim jak HelpRange, możemy nie tylko podpisywać dokumenty, ale również śledzić ich użycie oraz zabezpieczać je przed niepożądanymi działaniami. HelpRange umożliwia między innymi sprawdzanie, kto i kiedy otworzył dany dokument, co pozwala na dodatkowe monitorowanie procesu podpisywania umów.

Podsumowanie

Podpis elektroniczny to narzędzie, które z pewnością jest coraz częściej używane w polskim prawie cywilnym. Dzięki jego użyciu łatwiej i szybciej możemy zawierać umowy, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy kontakt bezpośredni jest często utrudniony. Podpis elektroniczny umożliwia zawieranie umów na odległość, bez konieczności osobistego spotkania stron. Jest to krok w stronę nowoczesności i cyfryzacji, który z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju polskiego rynku.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.