Loading...

Podpis elektroniczny w Polsce - wprowadzenie i regulacje prawne

Podpis elektroniczny to narzędzie, które w dzisiejszych czasach stało się niemal niezbędnym we współczesnym świecie biznesu i administracji publicznej. W Polsce, od kilku lat podpis elektroniczny jest coraz częściej wykorzystywany, a jego wprowadzenie stało się możliwe dzięki działaniom prawodawczym na szczeblu krajowym i europejskim. W tym artykule omówimy, czym jest podpis elektroniczny, jakie rodzaje podpisów elektronicznych można wyróżnić w Polsce oraz jakie regulacje prawne dotyczą używania podpisów elektronicznych.
Sharing

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to forma autoryzacji, pozwalająca na potwierdzenie tożsamości osoby dokonującej podpisu. Podpis elektroniczny wykorzystuje do tego celu klucze kryptograficzne, które są wirtualnym odpowiednikiem kluczy używanych w tradycyjnym podpisie. Wskazówki do szukania zależą od ustawień indywidualnych użytkowników, którzy mają wpływ na to, jaka forma podpisu będzie sporządzana i jakie formy obowiązują w ich danym kraju.

Istnieją trzy rodzaje podpisów elektronicznych:

- podpis elektroniczny (PEM, ang. elektronic signature), czyli podpis generowany z wykorzystaniem klucza prywatnego i klucza publicznego;
- podpis elektroniczny zaawansowany (PEZ, ang. advanced electronic signature), który wymaga potwierdzenia nie tylko tożsamości osoby dokonującej podpisu, ale także integralności podpisywanego dokumentu;
- podpis elektroniczny jakościowy (PQ, ang. qualified electronic signature), to najbardziej zaawansowana forma podpisu elektronicznego, w której osoba podpisująca dokument musi przejść weryfikację swojej tożsamości przed instytucją zaufania.

Podpis elektroniczny w Polsce

W Polsce, podpis elektroniczny wprowadzono w 2002 roku ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Ustawa ta określiła definicję podpisu elektronicznego oraz regulacje związane z jego stosowaniem. Według niej, podpis elektroniczny ma takie same skutki prawne, jak tradycyjny podpis manuskrypcyjny.

W Polsce, obecnie istnieją trzy rodzaje podpisów elektronicznych:

- podpis elektroniczny (PEM) - nie gwarantuje, że podpisywany dokument nie został zmieniony po dokonaniu podpisu;
- podpis elektroniczny zaawansowany (PEZ) - gwarantuje, że podpisany dokument nie został zmieniony po dokonaniu podpisu;
- podpis elektroniczny jakościowy (PQ) - pozwala na pełną identyfikację osoby, która dokonuje podpisu, oraz zapewnia integralność podpisywanego dokumentu.
Ważnym aspektem stosowania podpisów elektronicznych w Polsce jest rozwój infrastruktury kluczy publicznych (PKI). PKI służy do generowania i zarządzania kluczami kryptograficznymi potrzebnymi do podpisów elektronicznych. W Polsce, infrastrukturę kluczy publicznych administruje Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Regulacje prawne dotyczące podpisów elektronicznych w Polsce

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym stanowi podstawę prawna regulującą stosowanie podpisów elektronicznych w Polsce. Ustawa ta określa m.in. definicję podpisu elektronicznego oraz wymagania, jakie musi spełniać, aby uzyskał on moc prawną taką samą, jak tradycyjny podpis manuskrypcyjny.
Ponadto, w Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Rozporządzenie to określa standardy w zakresie jakości kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz wymagania techniczne dotyczące urządzeń wykorzystywanych do jego generowania.

Podsumowanie

Podpis elektroniczny to narzędzie, które stało się niezbędne w dzisiejszym świecie biznesu i administracji publicznej. W Polsce, podpis elektroniczny został wprowadzony w 2002 roku i obecnie istnieją trzy rodzaje podpisów elektronicznych: podpis elektroniczny, podpis elektroniczny zaawansowany oraz podpis elektroniczny jakościowy. Regulacje prawne dotyczące używania podpisów elektronicznych w Polsce określa ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.