Loading...

Jak działa podpis elektroniczny w różnych krajach? Porównanie systemów

Podpis elektroniczny to zastępstwo tradycyjnego podpisu odręcznego. Dzięki niemu załatwiamy wiele formalności bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie. Podpis elektroniczny jest rozwiązaniem bezpiecznym i sprawdzonym, a dzięki niemu możemy też zaoszczędzić czas i pieniądze. Jednak jak wygląda sytuacja z podpisem elektronicznym w różnych krajach? Sprawdźmy, w których krajach stosuje się elektroniczne podpisy, jakie są kryteria ich przyznawania i jakie są różnice między poszczególnymi systemami podpisu elektronicznego.
Sharing

Podpis elektroniczny w Polsce

W Polsce podpis elektroniczny pełni równoprawną rolę z podpisem odręcznym. Rozróżniamy trzy rodzaje podpisu elektronicznego: kwalifikowany, zaawansowany i prosty. Podpis kwalifikowany jest najbezpieczniejszy i warunkuje przeprowadzenie transakcji wymagającej podpisu elektronicznego na poziomie zaawansowanym. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wydany przez certyfikacyjną jednostkę. Z kolei podpis zaawansowany pozwala na utworzenie, przesyłanie i odczytywanie dokumentów elektronicznych. Warto dodać, że wymóg podpisu elektronicznego kwalifikowanego dotyczy wielu dokumentów, takich jak umowy cywilnoprawne, dokumenty podatkowe, deklaracje i wnioski. Polska jako jedyny kraj wprowadziła również podpis elektroniczny mobilny, czyli możliwość posiadania certyfikatu bezpieczeństwa na urządzeniu mobilnym.

Podpis elektroniczny w Europie i USA

W Europie stosowanie podpisu elektronicznego reguluje unijna Dyrektywa 1999/93/WE. W niektórych państwach UE, takich jak Estonia, Niemcy, Austria, Belgia, Włochy, Portugalia czy Słowacja, podpis elektroniczny ma charakter obowiązkowy w niektórych transakcjach, takich jak zakupienie polisy ubezpieczeniowej czy podpisanie umowy o pracę. W kraju nadbałtyckim Elektroniczny System Rejestracji Rezydentów (ESTA) umożliwia zdalne składanie wniosków o zezwolenie na przebywanie w kraju. W Unii Europejskiej to z kolei podpis elektroniczny zaawansowany kwalifikowany jest uznawany za równie ważny co podpis odręczny.
W USA podpis elektroniczny wdrożony został już w 2000 roku. W kraju tym podpis elektroniczny jest rozumiany jako certyfikowane oprogramowanie chroniące przed fałszerstwem, nieprawidłowościami i nadużyciami, używane podczas elektronicznej transakcji. Stosowany jest on w wielu obszarach życia, takich jak usługi medyczne, finansowe i rządowe. Warto dodać, że tamtejszy system wymaga spełnienia surowych wymogów i regulacji, np. w zakresie przechowywania certyfikatów cyfrowych.

Podpis elektroniczny w Azji i na Bliskim Wschodzie

W Azji podpis elektroniczny jest coraz częściej stosowany, choć w wielu przypadkach nie jest on jeszcze tak popularny jak w Europie czy w USA. W Japonii, podpis elektroniczny szerzej rozpowszechnił się po wprowadzeniu ustawy o sygnaturze elektronicznej w 2000 roku. W Chinach stosowanie podpisów elektronicznych jest uznawane prawnie, ale systemy wewnętrzne i regulacje różnią się w zależności od regionu. W Indiach już od 2000 roku działa system podpisów elektronicznych, a jego wykorzystanie rozwija się również w Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Podsumowanie

Podpis elektroniczny zyskuje zdecydowanie na popularności, która przyspiesza niemałym tempem. W Polsce od kilku lat podejmuje się szereg działań zmierzających do zwiększenia stosowania podpisów elektronicznych, takich jak wprowadzenie podpisu mobilnego. W Europie coraz więcej państw uznaje podpis elektroniczny za równoprawny z podpisem odręcznym, podczas gdy w USA i Azji coraz więcej firm i instytucji rządzi się zasadami cyfrowej sygnatury. Wymogi i regulacje dotyczące podpisu elektronicznego różnią się w zależności od kraju, ale warto pamiętać, że to rozwiązanie stanowi ważny element codziennych działań, które pozwala na łatwe i bezpieczne przeprowadzenie wielu transakcji za pomocą Internetu.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.