Loading...

Podpis elektroniczny a archiwizacja dokumentów – jakie są wymagania?

W dobie cyfrowej transformacji otaczającego nas świata zrozumienie roli, jaką pełnią technologie, takie jak podpis elektroniczny oraz archiwizacja dokumentów, jest niezwykle istotne. Technologie te przekształciły sposób, w jaki przeprowadza się biznes oraz komunikuje się z klientami. W tym artykule zbadamy, co oznacza elektroniczny podpis i archiwizacja dokumentów, oraz jakie są związane z tym wymagania.
Sharing
Podpis elektroniczny to cyfrowy odpowiednik tradycyjnego podpisu, umożliwiający szybszą, bezpieczniejszą i bardziej efektywną wymianę dokumentów. Jest on zgodny z prawem i ma tę samą moc prawną co podpis odręczny, co czyni go prywatnym i niepowtarzalnym. Pozwala na zabezpieczenie różnorodnych dokumentów, w tym kontraktów, faktur, umów czy formularzy.
Podpis elektroniczny pełni kilka kluczowych funkcji. Po pierwsze, pozwala zidentyfikować osobę podpisującą dokument. Po drugie, gwarantuje integralność dokumentu, tj. zapewnia, że od momentu podpisania, dokument nie został zmieniony. Po trzecie, stanowi dowód na podpisanie dokumentu przez określoną osobę.
Podpis elektroniczny posiada status prawnie wiążący, jednak aby spełniał on wszystkie wymagania prawne, musi być zgodny z eIDAS, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego dotyczącym elektronicznej identyfikacji i usług zaufania dla transakcji elektronicznych. Aby danie podpis był uznawany za zawierający wszystkie niezbędne aspekty, musi być oparty na certyfikacie kwalifikowanym i zostać stworzony za pomocą bezpiecznego urządzenia do tworzenia podpisów.
Oprócz podpisu elektronicznego inny kluczowy elementem w świecie cyfryzacji jest archiwizacja dokumentów. Archiwizacja to długoterminowe przechowywanie dokumentów w zorganizowany sposób z zastosowaniem różnych technologii, które sprawiają, że dokumenty są dostępne i łatwe do odnalezienia.
Obowiązujące na terenie Unii Europejskiej przepisy wskazują, że dokumenty elektroniczne muszą być przechowywane przez określony czas. Istotne jest, aby te dokumenty były bezpiecznie przechowywane i dostępne kiedy zajdzie taka potrzeba. Niemniej jednak, archiwizacja dokumentów wymaga także zastosowania odpowiednich narzędzi, które zapewnią bezpieczeństwo i prywatność tych dokumentów.
Dlatego też kluczowe jest wykorzystanie narzędzi, które umożliwiają efektywną archiwizację dokumentów. Przykładem takiego narzędzia jest HelpRange, który oferuje funkcje takie jak ochrona dokumentów PDF, analiza wykorzystania PDF i narzędzia do pracy z PDF online. HelpRange umożliwia bezpieczne przechowywanie dokumentów w chmurze, jednocześnie dostarczając narzędzi do efektywnej pracy zdalnej.
Podsumowując, zarówno podpis elektroniczny, jak i archiwizacja dokumentów są niezbędne w każdej firmie, która chce być na czasie z postępującą cyfryzacją. Ważne jest, aby zrozumieć zasady, jakie rządzą tymi technologiami oraz wykorzystać odpowiednie narzędzia, które pozwolą na sprawną i efektywną pracę. W świecie, w którym cyfryzacja zyskuje na znaczeniu, takie rozwiązania jak podpis elektroniczny i archiwizacja dokumentów stają się niezbędnymi narzędziami w pracy każdej nowoczesnej organizacji.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection, E-Signatures & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.