Loading...

Podpis elektroniczny a dokumenty bankowe – jakie są wymagania?

Podpis elektroniczny jest już powszechnie stosowanym narzędziem w kontaktach biznesowych i prywatnych. Jednym z obszarów, w którym odgrywa on kluczową rolę, jest bankowość. Korzystanie z podpisu elektronicznego umożliwia szybkie, łatwe i bezpieczne składanie dokumentów bankowych oraz podpisywanie cyfrowych umów. Właściwa implementacja podpisu elektronicznego jest jednak istotna, gdyż zależy od niej legalność i wiarygodność dokumentów.
Sharing

Podpis elektroniczny a dokumenty bankowe - jak to działa?

Podpis elektroniczny to jednoznaczna identyfikacja danej osoby wykorzystująca dodatkowe środki bezpieczeństwa. Dzięki niemu można złożyć cyfrowe podpisy na dokumentach, co eliminuje konieczność fizycznego podpisywania i wysyłania papierowych dokumentów. W przypadku bankowości, podpis elektroniczny jest najczęściej wykorzystywany do podpisywania umów kredytowych, umów o rachunki bankowe oraz deklaracji podatkowych.
Właściwością podpisu elektronicznego jest to, że pozwala on użytkownikowi na weryfikację danych osoby, która opłaca dany rachunek lub dokonuje transakcji w banku, czyli uwierzytelnienie użytkownika w kontekście wykonania danego działania. Dzięki temu każde dokonane w ten sposób operacje są zabezpieczone przed oszustwem.
Mimo, że podpis elektroniczny umożliwia korzystanie z usług bankowych bez potrzeby podpisywania papierowych dokumentów, to jednak aby móc z łądnie korzystać z tej technologii, ważne jest przestrzeganie pewnych wymagań, które zapewnią pełną legalność podpisu i zgodność z wymaganiami polskiej legislatywy.

Podstawowe wymagania przy podpisie elektronicznym w bankowości

Nie każdy podpis elektroniczny jest równie skuteczny i legalny, gdyż wymaga on wprowadzenia pewnych szczegółów oraz podpisu, w taki sposób, aby spełniał wymagania ustawowe. W kontekście bankowości, odpowiednie ustawodawstwo reguluje przede wszystkim kwestię zabezpieczeń, które muszą być zastosowane przy podpisywaniu umów bankowych oraz wymagania dotyczące umówienia się stron, co do stosowania podpisu elektronicznego.

Konkretnie, podpis elektroniczny musi spełniać trzy ważne wymagania:

1. Zawierać certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

2. Korzystać z usług certyfikującego

3. Składać się z indywidualnego elementu, który wymaga zachowania charakteru poufnego i nieodwracalnego.
Można skorzystać z podpisu kwalifikowanego, który wymaga weryfikacji tożsamości osoby podpisującej dokument lub podpisu prostego (np. polegającego na podpisaniu na tablecie lub urządzeniu mobilnym), jednak w takim przypadku wymagane są stosowne zapewnienia odnośnie legalności i skuteczności składanej deklaracji, co jest czasami trudne do zapewnienia.

Korzyści wynikające z legalnego podpisu elektronicznego w bankowości

Najważniejsze korzyści wynikające z legalnego podpisu elektronicznego w bankowości to przede wszystkim oszczędności czasu, pieniędzy oraz zachowanie bezpieczeństwa. Z uwagi na fakt, że nie trzeba już korzystać z papierowych dokumentów, możliwe jest załatwienie formalności związanych z rachunkami, kartami kredytowymi i innymi produktami bankowymi bez konieczności wychodzenia z domu lub pracy.
Kolejną korzyścią jest poprawa poziomu bezpieczeństwa, ponieważ w przypadku korzystania z podpisu elektronicznego, można być pewnym, że żaden nieuprawniony użytkownik nie uzyska dostępu do Twoich danych i zrobi z nimi coś nielegalnego. Zwiększający wpływy podpis elektroniczny może być świetnym narzędziem dla banków, gdyż pozwala na załatwienie formalności bez konieczności konieczności obecności klienta w placówce, co przekłada się na szybsze i wygodne usługi dla klientów.

Podsumowanie

Podpis elektroniczny stał się powszechnym narzędziem wykorzystywanym w biznesie i prywatnych transakcjach. Bankowość to branża, w której jego wykorzystanie jest szczególnie ważne, a korzyści wynikające z jego stosowania są nieocenione. W celu w pełni wykorzystać potencjał tej technologii, warto zwrócić uwagę na wymagane przez ustawodawcę standardy i zapewnić, aby wszystkie podpisy były legalne i bezpieczne. Podpis elektroniczny to nie tylko wygoda, ale również nowoczesność i profesjonalizm.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.