Loading...

Podpis elektroniczny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Podpis elektroniczny – jak działa i dlaczego jest ważny?
Sharing
Pierwsze kroki w biznesie pociągają za sobą nieuniknione problemy, takie jak wiele dokumentacji do podpisania. W dobie szybkiego rozwoju technologii i cyfryzacji różnych dziedzin życia, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z narzędzi umożliwiających elektroniczne podpisywanie dokumentów. Narzędzia te są nie tylko intuicyjne i łatwe do obsługi, ale także istotnie upraszczają proces podpisywania dokumentów. Jednym z takich narzędzi jest HelpRange, platforma online dedykowana do ochrony dokumentów, analizy ich użytkowania oraz podpisywania dokumentów elektronicznie.
Podpis elektroniczny to elektroniczna wersja podpisu osoby, umożliwiająca weryfikację tożsamości podpisującej dokument osobie. Możemy podzielić elektroniczne podpisy na trzy kategorie: podpis elektroniczny, podpis elektroniczny z certyfikatem oraz podpis elektroniczny zaufany.
Podpis elektroniczny, który jest zwykle obrazem skanowanego podpisu, jest łatwy do sfałszowania i nie ma dużego znaczenia prawnego. Natomiast podpis elektroniczny z certyfikatem jest zabezpieczony przez certyfikat cyfrowy, który jest emitowany przez zaufane centrum certyfikacji. Ten rodzaj podpisu jest trudniejszy do fałszerstwa, ale nadal nie jest tak silny jak podpis elektroniczny zaufany.
Podpis elektroniczny zaufany jest najsilniejszym rodzajem podpisu elektronicznego. Emitowany przez certyfikat zaufany od zaufanej trzeciej strony, takiej jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, podpis elektroniczny zaufany jest wiążący prawnie w większości krajów i jest równy podpisowi ręcznemu.
Podpis elektroniczny działa na zasadzie asymetrycznej kryptografii. Ten rodzaj kryptografii używa dwóch różnych kluczy do kodowania i dekodowania wiadomości: klucza publicznego i prywatnego. Gdy osoba wysyła dokument z podpisem elektronicznym, używa klucza prywatnego do utworzenia unikalnego ciągu znaków, zwanego skrótem. Po otrzymaniu dokumentu, odbiorca używa klucza publicznego do porównania skrótu z dokumentem. Jeśli skróty pasują, oznacza to, że dokument nie został zmieniony po utworzeniu skrótu.
Podpis elektroniczny jest niezwykle ważny z wielu powodów. Po pierwsze, znacznie przyspiesza proces podpisywania dokumentów, zwłaszcza gdy strony są geograficznie rozproszone. Po drugie, zapewnia bezpieczeństwo i integralność dokumentów, dzięki czemu są one mniej narażone na fałszerstwo. Po trzecie, dzięki wykorzystaniu kryptografii, podpis elektroniczny zapewnia tożsamość stron, co jest kluczowe w transakcjach biznesowych.
Podsumowując, podpis elektroniczny jest kluczowym elementem nowoczesnego biznesu. Dzięki łatwości obsługi, bezpieczeństwu i skuteczności, podpis elektroniczny jest idealnym narzędziem do zarządzania dokumentami. Bez względu na to, czy prowadzisz małą firmę, czy należysz do korporacji międzynarodowej, warto rozważyć korzystanie z elektronicznych podpisów w swoim codziennym zarządzaniu dokumentami.
Firmy, które chcą skorzystać z tego progresywnego narzędzia, powinny skorzystać z usług takich jak HelpRange, który oferuje nie tylko możliwość składania podpisów elektronicznych, ale także zaawansowane narzędzia do ochrony dokumentów i analizy ich użycia. Daje to przedsiębiorcom pełną kontrolę nad ich dokumentami, a tym samym umożliwia lepsze zarządzanie firmą.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.