Loading...

Podpis elektroniczny a dokumenty księgowe - co przewiduje polskie prawo?

Podpis elektroniczny to jedna z najważniejszych innowacji w dzisiejszych czasach. Dzięki niemu wiele procesów zostało uprośczone i przyspieszone, a wraz z rozwojem technologii, coraz więcej funkcji przypisywanych jest temu środkowi komunikacji.
Sharing
Polityka cyfrowa jest coraz bardziej popularna, co z kolei przekłada się na wzrost zapotrzebowania na podpis elektroniczny. O ile jednak sam fakt korzystania z opisywanego narzędzia nie budzi dzisiaj już kontrowersji, o tyle kwestie bezpieczeństwa wciąż są w centrum uwagi.
Oczywiście warto zaznaczyć, że podpis elektroniczny nie jest jedynym modelem podpisu w Polsce. Wciąż powszechnie stosowany jest podpis własnoręczny, który jednak już powoli zaczyna odchodzić do przeszłości. Oczywiście, oba modele podpisu mają swoje zalety i wady, jednak właśnie na elektroniczny skupimy się w niniejszym tekście.
Na wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, iż polskie prawo dokładnie reguluje kwestię stosowania podpisu elektronicznego. Już w 2001 roku rządzący ustawodawcy przyjęli ustawę o podpisie elektronicznym, która określa na czym polega używanie podpisu elektronicznego oraz jakie warunki muszą być spełnione, by dany dokument został uznany za ważny. Koniecznie trzeba podkreślić, że polskie kodeksy zawierają też stosowne przepisy, dotyczące podpisu elektronicznego, które pozwalają na jego używanie w dokonywaniu czynności prawnych.

Podpis elektroniczny w praktyce

Podpis elektroniczny jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy chcą zaoszczędzić czas i zwiększyć wygodę w prowadzeniu spraw urzędowych. Co więcej, jego stosowanie wiąże się z mniejszymi kosztami niż w przypadku podpisu własnoręcznego.
Jednak warto zaznaczyć, że korzystanie z podpisu elektronicznego wiąże się z określonymi wymaganiami, które muszą być spełnione, aby dany dokument był prawidłowy i zachowany był jego pełny ciągłość. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że podpis elektroniczny musi być zweryfikowany z podpisem wydawcy, czyli podmiotu, który podpisuje dany dokument. W tym celu stosowane są certyfikaty, których wydanie zależy od specjalnych instytucji do tego upoważnionych.
Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż wiedza o podpisie elektronicznym i jego funkcjonowaniu nie jest powszechna. Często zdarza się, że ludzie nie wiedzą, jak dokładnie korzystać z tego narzędzia. W związku z tym, wiele instytucji i urzędów prowadzi specjalne szkolenia, podczas których kształci się w dziedzinie stosowania podpisu elektronicznego.
Podsumowując, podpis elektroniczny już od wielu lat jest stosowany w Polsce, zgodnie z regulacjami prawnymi. Jest to narzędzie coraz częściej wykorzystywane w codziennej praktyce, co przekłada się na wiele korzyści, takich jak np. czasochłonność urzędowych czynności. Warto jednak pamiętać, że warunkiem używania podpisów elektronicznych jest ich poprawne zastosowanie, co wymaga wiedzy o problemie oraz odpowiedniej infrastruktury.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.