Loading...

Podpis elektroniczny a ochrona danych osobowych - jakie prawa przysługują użytkownikom?

Wraz z postępem technologicznym coraz więcej codziennych czynności przenosi się do świata cyfrowego. W kwestii dokumentów, podpis elektroniczny stał się standardem, ułatwiającym wykonywanie codziennych obowiązków i zmniejszenie ilości papierkowej roboty. Jednakże, podpis elektroniczny wiąże się również z ochroną danych osobowych, co wprowadza pewne zagrożenia dla prywatności użytkowników internetu. Jakie prawa przysługują użytkownikom w kwestii podpisu elektronicznego i ochrony danych osobowych?
Sharing
Podpis elektroniczny to cyfrowy odpowiednik podpisu odręcznego, za pomocą którego można potwierdzić swoją tożsamość, autentyczność podpisywanego dokumentu oraz chęć związania się z jego treścią. Podpis elektroniczny ma tę przewagę nad papierowym, że jest weryfikowany za pomocą unikalnego algorytmu matematycznego, co sprawia, że jest bardziej bezpieczny i trudny do sfałszowania.
Podpis elektroniczny wiąże się również z ochroną danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które reguluje m.in. przetwarzanie danych osobowych przez podmioty prywatne i publiczne. RODO nakłada obowiązek na podmioty przetwarzające dane osobowe, takie jak firmy czy instytucje, aby dbały o bezpieczeństwo i prywatność swoich klientów lub klientów i dbały o ochronę ich danych osobowych.
Podpis elektroniczny nie służy tylko do potwierdzenia tożsamości lub zawarcia umowy, ale także do przesłania danych osobowych (np. imienia, nazwiska, adresu) za pośrednictwem sieci internetowej. W takim przypadku użytkownicy powinni być świadomi, że przekazują swoje prywatne dane na nieszyfrowanej stronie internetowej, co niesie pewne ryzyko. Dlatego warto zwrócić uwagę na informacje o bezpieczeństwie podczas korzystania z podpisu elektronicznego i wybierać strony, które są szyfrowane oraz posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
Każdy użytkownik internetu ma prawo żądać informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku podpisu elektronicznego powinno to być jasno określone podczas procesu podpisywania dokumentu. Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych powinny również udostępnić użytkownikom mechanizm pozwalający na usunięcie lub zmianę ich prywatnych informacji.
Kolejne uprawnienie, które mają użytkownicy internetu to prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W przypadku podpisu elektronicznego użytkownik powinien mieć możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie przed dokonaniem transakcji, a podmiot przetwarzający musi usunąć te dane z danego systemu.
Użytkownicy mają również prawo do zgłaszania reklamacji, w przypadku naruszenia ich prywatności lub w przypadku wykorzystywania ich danych osobowych w sposób, z którego nie zostali poinformowani lub z którym nie wyrazili zgody. W takiej sytuacji powinni skontaktować się z organem zajmującym się sprawami ochrony danych osobowych, który ma obowiązek wyjaśnić sprawę i pomóc w rozwiązaniu problemu.
Podsumowując, podpis elektroniczny to nie tylko wygodne narzędzie umożliwiające szybkie i łatwe podpisanie dokumentu, ale również zagrożenie dla prywatności użytkowników internetu. Dlatego warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo korzystania z podpisu elektronicznego oraz na informacje o przetwarzaniu i ochronie prywatnych danych. W przypadku nieprawidłowości należy skorzystać z instytucji zajmujących się ochroną danych osobowych i zgłosić problem. Jednakże, korzystanie z podpisu elektronicznego jest bezpieczne, jeśli zachowane zostaną odpowiednie zasady bezpieczeństwa oraz zasady ochrony prywatności.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.