Loading...

Podpis elektroniczny a umowy cywilnoprawne - co warto wiedzieć?

Podpis elektroniczny a umowy cywilnoprawne – co warto wiedzieć?
Sharing
Podpis elektroniczny cieszy się coraz większą popularnością, zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesie. Jest to efekt przyspieszonej cyfryzacji oraz potrzeby przyspieszenia niektórych procesów administracyjnych i biznesowych. Ale czy podpis elektroniczny jest prawomocny w umowach cywilnoprawnych? Jakie są jego zalety i jak bezpiecznie z niego korzystać? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w tym artykule.

Podpis elektroniczny – definicja

Podpis elektroniczny to technologia zabezpieczająca dokumenty i transakcje przeprowadzane w sieci. Można go porównać do tradycyjnej sygnatury. Działa na podobnej zasadzie, z tym, że w wersji cyfrowej jest złożonym algorytmem matematycznym. Podpis elektroniczny pozwala na jednoznaczną weryfikację tożsamości osoby, która go używa, oraz na sprawdzenie integralności dokumentu - czy nie został zmieniony od momentu jego podpisania.

Podpis elektroniczny a umowy cywilnoprawne

Obawy dotyczące podpisu elektronicznego często wynikają z niewiedzy o tym, czy jest on równie ważny jak podpis tradycyjny. Paragraf 78 polskiego Kodeksu Cywilnego stanowi, że jeżeli ustawa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, to wymóg ten zostaje spełniony przez formę elektroniczną, o ile strony umowy tak postanowią.
Podpis elektroniczny jest więc równie prawomocny jak ręczny podpis, dlatego może być stosowany w umowach cywilnoprawnych. Zasada jest taka sama zarówno dla umów zawieranych pomiędzy dwiema osobami fizycznymi, jak i pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorstwem, a także w umowach między przedsiębiorstwami.

Analityka i ochrona dokumentów PDF

Niezależnie od tego, czy korzysta się z elektronicznego podpisu, czy nie, ważne jest, aby dokumenty cyfrowe były odpowiednio chronione. Dostępne są narzędzia, które zapewniają kontrolę nad tym, kto i kiedy otworzył dany dokument, jak długo go przeglądał, które strony czytał najdłużej, a które pominął. Dla firm, które dużo pracują z dokumentami online, takie narzędzia są nieocenione. Firma HelpRange oferuje na przykład takie możliwości, umożliwiając obsługę dokumentów PDF online w ramach swojej platformy.

Korzyści z używania podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny przynosi wiele korzyści. Znacznie przyspiesza zawieranie umów, bo nie trzeba już czekać na listonosza ani drukować dokumentów. Jest też ekologiczny – ogranicza używanie papieru. Zabezpiecza przed falsyfikatem, bo jest trudny do sfałszowania. Facet, jest dobrym narzędziem do identyfikacji strony umowy.

Podsumowanie

Podpis elektroniczny to technologia, która znacznie ułatwia i przyspiesza zawieranie umów cywilnoprawnych. Jest też bezpieczna, ponieważ umożliwia weryfikację tożsamości podpisujących i chroni przed manipulacją treścią dokumentu. W połączeniu z narzędziami do ochrony i analizy dokumentów PDF, takimi jak np. rozwiązania oferowane przez HelpRange, zapewnia kompleksową ochronę i kontrolę nad procesem zawierania umów w Internecie. Dlatego warto nauczyć się korzystać z tych technologii i implementować je w swoim biznesie czy życiu prywatnym.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.