Loading...

Prawne aspekty podpisywania dokumentów elektronicznych - najważniejsze kwestie

Podpisywanie dokumentów elektronicznych stało się powszechne w dzisiejszych czasach, szczególnie w erze cyfrowej. Są to dokumenty, które można podpisać za pomocą elektronicznej sygnatury albo podpisu. Istnieją jednak pewne kwestie prawne, które trzeba wziąć pod uwagę podczas podpisywania takich dokumentów. W tym artykule przedstawimy najważniejsze z nich.
Sharing

1. Czym jest elektroniczna sygnatura?

Elektroniczna sygnatura (ang. electronic signature) to sposób potwierdzenia tożsamości osoby podpisującej dokument elektroniczny. W odróżnieniu od tradycyjnego podpisu odręcznego, elektroniczna sygnatura składa się z kodów cyfrowych, które usprawniają proces podpisywania i potwierdzania tożsamości.
To, czy elektroniczna sygnatura jest akceptowana w danym kraju, zależy od ustawodawstwa tego kraju. W Polsce elektroniczna sygnatura jest akceptowana i ma taką samą ważność, jak tradycyjny podpis odręczny.

2. Jakie dokumenty można podpisać elektronicznie?

W zasadzie każdy dokument, który wymaga podpisu, możemy podpisać elektronicznie. Może to być umowa zawierana z pracodawcą, klientem czy kontrahentem, a także dokumenty urzędowe, np. deklaracje podatkowe czy wnioski.
Ważne jest jednak, abyśmy byli pewni, że podpisanie dokumentu elektronicznego na pewno jest akceptowalne w danym przypadku. Niektóre umowy lub dokumenty urzędowe wymagają bowiem podpisu odręcznego.

3. Co to jest certyfikat kwalifikowany?

Certyfikat kwalifikowany to rodzaj certyfikatu cyfrowego, który potwierdza tożsamość osoby podpisującej dokument. Jest on wydawany po weryfikacji danych osobowych tej osoby i posiada niezbędne atesty bezpieczeństwa.
Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego to bardzo ważna kwestia podczas podpisywania dokumentów elektronicznych. Potwierdza on bowiem tożsamość osoby, która podpisuje dany dokument, a tym samym zwiększa jego wiarygodność.

4. Jakie są wymagania dotyczące podpisywania dokumentów elektronicznych?

Podpisywanie dokumentów elektronicznych wymaga certain conditions, aby było ono ważne i wiążące dla stron.
Po pierwsze, należy upewnić się, że osoba, która podpisuje dokument, jest tym, za kogo się podaje. Dlatego podpisywanie dokumentów wymaga potwierdzenia tożsamości przez certyfikat kwalifikowany.
Po drugie, kolejnym wymaganiem, jest utrzymywanie integralności dokumentu. Oznacza to, że dokument nie może być zmieniany po podpisaniu. W tym celu stosuje się tzw. pieczęć czasową (ang. time stamping), która potwierdza, że dokument nie został zmieniony po podpisaniu.
Po trzecie, dokumenty elektroniczne muszą być przechowywane w sposób, który zapewni, że nie zostaną zmienione, usunięte lub zniszczone. Dokumenty powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, np. w chmurze, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi ochrony danych.

5. Czy elektroniczne podpisy są równoważne z tradycyjnymi podpisami odręcznymi?

Tak, podpisy elektroniczne są równoważne z tradycyjnymi podpisami odręcznymi i posiadają taką samą moc prawną. Oznacza to, że osoba podpisująca dokument elektroniczny jest równie zobowiązana do przestrzegania umowy czy deklaracji, jak gdyby podpisała ją tradycyjnym podpisem.

6. Podsumowanie

Podpisywanie dokumentów elektronicznych to zjawisko, które zyskuje na popularności. Warto pamiętać, że istnieją pewne wymagania, które należy spełnić, aby podpisywanie dokumentów było ważne i zgodne z prawem.
Przede wszystkim musimy upewnić się, że posiadamy certyfikat kwalifikowany, który potwierdza tożsamość osoby podpisującej. Ważne jest również, aby dokumenty były przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie były zmieniane po podpisaniu.
Warto korzystać z elektronicznych podpisów, ponieważ są one równoważne z tradycyjnymi podpisami odręcznymi i ułatwiają proces podpisywania dokumentów.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.