Loading...

Prawne aspekty stosowania podpisu elektronicznego

W obliczu coraz większej cyfryzacji i internacjonalizacji, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, podpisy cyfrowe i podpisy elektroniczne zyskują na znaczeniu. Mają one wiele zalet, takich jak łatwość użycia, oszczędność czasu oraz zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie prawnych aspektów stosowania podpisu elektronicznego.
Sharing
W Polsce podpis elektroniczny jest uregulowany ustawami i regulacjami prawnymi. Najważniejszymi z nich są Ustawa o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 roku oraz rozporządzenie eIDAS, które ustala zasady i standardy dla transakcji elektronicznych w ramach jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej.
Podpis elektroniczny, według Ustawy o podpisie elektronicznym, jest to „zestaw danych elektronicznych, który jest dołączany lub logicznie powiązany z innymi danymi elektronicznymi, służących jako metoda do identyfikacji osoby podpisującej”. Zgodnie z tą definicją, podpis elektroniczny może składać się z dowolnej liczby cyfrowych symboli lub znaków.
Co ważne, polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje podpisów elektronicznych: podpis elektroniczny bezpieczny i zwykły podpis elektroniczny. Pierwszy z nich jest potwierdzany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a więc zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i jest równoznaczny z ręcznym podpisem. Natomiast zwykły podpis elektroniczny nie gwarantuje takiego samego poziomu bezpieczeństwa i nie jest traktowany jako równoznaczny z podpisem ręcznym.
Jednak nawet zwykły podpis elektroniczny pozwala na identyfikację osoby podpisującej dokument, co jest bardzo ważne w kontekście prawnym. I chociaż nie ma takiej samej siły prawnej jak podpis ręczny, jest nadal ważnym narzędziem w komunikacji elektronicznej.
Podpis elektroniczny znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach prawa. W prawie cywilnym, na przykład, jest on uznany za odpowiedni sposób na zawarcie umowy, pod warunkiem że strony do niej wyraziły zgodę. W prawie administracyjnym, podpis elektroniczny może być stosowany do zażądań, skarg, odwołań i innych oficjalnych dokumentów składanych w organach administracyjnych.
Istnieje wiele narzędzi, które oferują ochronę dokumentów PDF lub analizę ich użytkowania, umożliwiając używanie podpisu elektronicznego. Jednym z nich jest HelpRange, dostępny online, który oferuje szeroką gamę narzędzi do zarządzania dokumentami PDF, w tym podpisywanie ich elektronicznie.
Zakres zastosowań podpisu elektronicznego jest zdecydowanie szeroki i nadal rośnie, podobnie jak świadomość tego, jakie korzyści mogą przynieść zarówno firmom, jak i prywatnym użytkownikom. Jedno jest pewne – podpis elektroniczny staje się coraz bardziej powszechny, a prawo dostosowuje się do tych zmian, co gwarantuje, że będzie on coraz częściej wykorzystywany.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.