Loading...

Prawo a podpis elektroniczny a umowy o pracę - jakie są regulacje?

W dzisiejszych czasach, gdy technologia przenika do każdej sfery naszego życia, coraz częściej spotykamy się z zastosowaniem podpisu elektronicznego w dokumentach i umowach. Obszar ten jest ściśle uregulowany przez prawo, które dba o to, aby użytkownicy „elektronicznych” opcji mogli czuć się tak samo bezpieczni, jak w przypadku korzystania z tradycyjnych, papierowych formularzy. W tej kwestii prawo odgrywa bardzo istotną rolę, która nie może zostać pominięta. Dlatego, dzisiaj postaramy się przybliżyć Wam, jak prawo, podpis elektroniczny i umowy o pracę mogą współgrać ze sobą.
Sharing
Początkowo warto zaznaczyć, co to jest podpis elektroniczny. W skrócie, jest to elektroniczny odpowiednik naszego podpisu ręcznego. Ma na celu potwierdzenie tożsamości osoby podpisującej dokument i gwarantuje integralność dokumentu. Podpis elektroniczny jest narzędziem, które z założenia ma ułatwiać, a przede wszystkim przyspieszać obieg dokumentów.
Rozporządzenie eIDAS definiuje trzy rodzaje podpisów elektronicznych. Pierwszy to zwykły podpis elektroniczny - najprostszy i najmniej bezpieczny, który nie zapewnia autentyczności ani integralności dokumentu. Drugi to zaawansowany podpis elektroniczny - gwarantuje autentyczność i integralność danych, ale nie jest powiązany z danymi potwierdzającymi tożsamość podpisującego. Trzeci to kwalifikowany podpis elektroniczny, który oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jest to jedyny typ podpisu, który ma taką samą moc prawną, jak podpis odręczny.
Od strony prawnej, podpis elektroniczny jest uregulowany przede wszystkim przez dwa dokumenty prawne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (tzw. Rozporządzenie eIDAS), a także polską Ustawę o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej z 5 lipca 2018 r.
Zastosowanie podpisu elektronicznego w umowach o pracę jest możliwe, a przede wszystkim legalne. Zgodnie z Kodeksem Pracy, umowy o pracę mogą być zawarte na piśmie. Podpis odręczny to nie jedyna możliwość, także podpis elektroniczny jest tutaj dopuszczalny. W umowie o pracę podpis elektroniczny ma taką samą moc jak podpis odręczny.
Jednak, aby umowy o pracę były ważne z podpisem elektronicznym, muszą być spełnione określone warunki:

- Umowa o pracę musi być podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego.

- Podpis musi pochodzić od podmiotu, który posiada certyfikat kwalifikowany.

- Podpis musi być umieszczony na dokumencie, na którym jest umowa o pracę.

- Podpis musi być umieszczony na dokument, który jest w stanie wykazać integralność umowy.

Dla wielu osób kluczowe jest także pytanie, jak zabezpieczyć umowę o pracę przed ewentualnymi zmianami po jej zawarciu. W tym aspekcie warto skorzystać z narzędzi, które oferują zabezpieczenie dokumentów, takich jak na przykład platforma HelpRange.
HelpRange to zaawansowana platforma online, która oferuje ochronę dokumentów PDF, a także możliwość monitorowania, jak są one używane. Posiada również narzędzia analityczne, które pokazują, jak długo dokument jest otwarty, jakie strony są najczęściej przeglądane i wiele więcej. To doskonałe narzędzie dla osób, które chcą kontrolować swoje dokumenty i przestrzegać prawa dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego.
Podsumowując, podpis elektroniczny ma moc prawną pod warunkiem, że jest to podpis kwalifikowany, a umowy o pracę podpisane w ten sposób są ważne. Prawo reguluje ten obszar w sposób kompleksowy, gwarantując bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Korzystanie z takich narzędzi jak HelpRange dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa dokumentów zawierających tak ważne informacje. Wszystko to sprawia, że podpis elektroniczny to bardzo atrakcyjne rozwiązanie, które warto rozważyć.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.