Loading...

Prawo a podpis elektroniczny w Europie - regulacje i praktyka

Podpis elektroniczny to technologia, która staje się coraz bardziej popularna na całym świecie, umożliwiająca szybką, wygodną i bezpieczną wymianę dokumentów pomiędzy różnymi podmiotami bez konieczności fizycznego przesyłania dokumentacji. Uznawany jest on za kluczowy element procesu cyfryzacji i jest podstawą dla wielu innowacji obecnych i przyszłych, których celem jest usprawnienie codziennych działań biznesowych.
Sharing
Europa jest pionierem w zakresie regulacji prawnych dotyczących korzystania z podpisów elektronicznych, a w szczególności Unia Europejska, która wprowadziła szereg norm mających na celu ochronę konsumentów i zapewnienie bezpieczeństwa transakcji cyfrowych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie różnych aspektów elektronicznego podpisywania dokumentów w europejskim prawie oraz praktyce biznesowej.
Początek regulacji podpisów elektronicznych w Unii Europejskiej to rok 1999, kiedy to została przyjęta dyrektywa 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. o wspólnym ramie odniesienia dla podpisów elektronicznych. Dyrektywa ta została zastąpiona w 2014 roku przez rozporządzenie eIDAS (elektroniczne IDentification, Authentication and trust Services) ustanawiające ogólnoeuropejskie zasady dla podpisów elektronicznych, usług autentykacji oraz innych usług związanych z zaufaniem.
Według rozporządzenia eIDAS, podpis elektroniczny to "dane w formie elektronicznej, które są dołączane lub logicznie powiązane z innymi danymi w formie elektronicznej i które zostają wykorzystane przez podmiot podpisujący do podpisania". Rozporządzenie eIDAS definiuje trzy typy podpisów: podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny.
Podpis elektroniczny, jako najprostszy typ, może nie spełniać wysokich standardów bezpieczeństwa, ale jest łatwy do użycia i dostarcza podstawowy poziom zaufania. Zaawansowany podpis elektroniczny dodaje kolejny poziom bezpieczeństwa, ponieważ zapewnia jednoznaczne zidentyfikowanie jego autora oraz wykrycie ewentualnej zmiany danych podpisanych za pomocą takiego podpisu. Najbardziej zaawansowany - kwalifikowany podpis elektroniczny - spełnia wszystkie wymagania zaawansowanego podpisu, ale dodatkowo jest utworzony za pomocą bezpiecznego urządzenia do tworzenia podpisu i jest oparty na kwalifikowanym certyfikacie do tworzenia podpisu.
Rozporządzenie eIDAS jasno stanowi, że podpis elektroniczny nie można odrzucić w sądzie tylko dlatego, że jest w formie elektronicznej lub nie spełnia wymagań stawianych podpisowi kwalifikowanemu. Oznacza to, że podpis elektroniczny ma tę samą moc prawną co podpis ręczny.
W praktyce biznesowej, korzystanie z podpisów elektronicznych staje się normą, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19, która przyspieszyła proces digitalizacji w wielu sektorach gospodarki. Przedsiębiorstwa i organizacje korzystają z nich w różnych celach, takich jak podpisywanie umów z klientami, kontraktów z dostawcami, dokumentów HR i wielu innych. Przejście na elektroniczne podpisywanie dokumentów przynosi wiele korzyści, w tym oszczędność czasu i kosztów, zwiększoną wygodę, eliminację błędów wynikających z procesu ręcznego podpisywania oraz poprawę bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów.
Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi wspierających elektroniczne podpisywanie dokumentów, takich jak Adobe Sign, Docusign czy HelpRange. HelpRange to internetowa platforma do zarządzania dokumentami, która nie tylko umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów, ale oferuje także zaawansowane narzędzia do ochrony dokumentów PDF, analizy korzystania z dokumentów i innych narzędzi PDF. Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie i skuteczności w procesach związanych z dokumentami, warto rozważyć korzystanie z HelpRange.
Podpis elektroniczny to technologia, która staje się coraz bardziej nieodzowna w dzisiejszym cyfrowym świecie. Europa, a szczególnie Unia Europejska, idzie na czele w zakresie regulacji prawnych i praktycznego wykorzystania tej technologii. Zasady eIDAS stanowią solidne ramy prawnego uznania podpisu elektronicznego i zapobiegają dyskryminacji transakcji elektronicznych. W praktyce biznesowej, korzystanie z podpisów elektronicznych przynosi liczne korzyści i staje się coraz bardziej powszechne. Współczesne narzędzia, takie jak HelpRange, umożliwiają łatwe i bezpieczne korzystanie z tej technologii, co przekłada się na efektywność i sukces w biznesie.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.