Loading...

Prawo a podpis elektroniczny w sektorze bankowym - jakie są wymagania?

Współczesny rynek bankowy coraz częściej korzysta z rozwiązań elektronicznych, co umożliwia przyspieszenie procesów, ich usprawnienie oraz znaczne zwiększenie wygody i oszczędność czasu klientów. Jednym z najważniejszych narzędzi, które umożliwia wprowadzanie usług bankowych w formie online, jest podpis elektroniczny. Jednak korzystanie z takiego rozwiązania w sektorze bankowym wymaga spełnienia określonych wymagań.
Sharing

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to forma elektronicznego podpisu, który jest równorzędny w stosunku do tradycyjnego podpisu własnoręcznego. Wymaga on jednak spełnienia określonych warunków, które potwierdzają autentyczność podpisu. Bezpieczeństwo takiego podpisu gwarantowane jest przez zastosowanie bezpiecznych certyfikatów oraz kluczy kryptograficznych, które są tworzone w procesie generowania podpisu.

Podstawowe wymagania do stosowania podpisu elektronicznego w sektorze bankowym

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i legalności podpisywanych dokumentów, stosowanie podpisu elektronicznego w sektorze bankowym jest uregulowane prawnie. Podstawowe wymagania, które muszą zostać spełnione to:
- Posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego - certyfikat taki musi zostać wydany przez jedną z podmiotów upoważnionych do tego przez Ministerstwo Cyfryzacji. W przypadku banków, które chcą korzystać z podpisu elektronicznego, wymagane są kwalifikowane certyfikaty dla pracowników, którzy będą podpisani dokumenty za pośrednictwem systemów bankowych. Należy tutaj również zaznaczyć, że bank, który stosuje podpis elektroniczny, musi spełnić szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań informatycznych.
- Elektroniczna identyfikacja użytkownika - każdy użytkownik, który korzysta z podpisu elektronicznego, musi zostać zidentyfikowany w sposób elektroniczny. W tym celu stosowane są różne rozwiązania, takie jak np. kody jednorazowe, hasła, odciski palców czy skany twarzy.
- Przepisywane podpisywane dokumenty - podpisy w formie elektronicznej muszą dotyczyć dokumentów, które zostały wyraźnie przepisywane i podpisane przez osoby, które posiadają do tego uprawnienia. W przypadku banków są to dokumenty dotyczące operacji finansowych, np. umowy kredytowe, umowy o prowadzenie rachunków czy dokumenty o charakterze wewnętrznym.

Podsumowanie

Podpis elektroniczny to narzędzie, które umożliwia wprowadzenie usług bankowych w formie online, przyspieszenie procesów oraz zwiększenie wygody użytkowników. Jednak w sektorze bankowym zastosowanie podpisu elektronicznego jest regulowane prawnie i wymaga spełnienia określonych warunków, które mają zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowość stosowanych rozwiązań. Posiadają kwalifikowane certyfikaty i wiele działań mających na celu ochronę danych konsumentów przed zagrożeniami.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.