Loading...

Prawo a podpis elektroniczny w sektorze bankowym - jakie są wymagania?

Prawo a podpis elektroniczny w sektorze bankowym - jakie są wymagania?
Sharing
W ciągu ostatnich lat sektor bankowy przeszedł transformację z punktu widzenia rozwiązań technologicznych, a jednym z elementów tej zmiany jest stosowanie podpisu elektronicznego. Obecne ramy prawne zarówno na szczeblu unijnym, jak i w Polsce wprowadziły uszczegółowione przepisy dotyczące stosowania podpisów elektronicznych w sektorze bankowym.
Podpis elektroniczny jest zdefiniowany w polskim prawie jako dane w formie elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w formie elektronicznej, a które służą jako metoda autoryzacji. Podpis elektroniczny jest oferowany klientom banków jako wygodna i bezpieczna alternatywa dla podpisu papierowego, umożliwiająca natychmiastowe przeprowadzenie transakcji finansowych.
Rozwiązania takie jak podpis elektroniczny stały się coraz bardziej popularne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ułatwione metody dokonywania transakcji bankowych. Sektor bankowy, będący jedną z najbardziej rygorystycznych dziedzin pod względem przepisów regulacyjnych, potrzebował jednak jasnych wytycznych w zakresie skuteczności i legalności takich rozwiązań.
Regulacje prawne dotyczące stosowania podpisów elektronicznych w transakcjach bankowych w Polsce to przede wszystkim ustawa z 18 lipca 2002 roku - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawa z 5 września 2016 roku o usługach płatności. Głównym celem tych ustaw jest zdefiniowanie warunków, które muszą być spełnione, aby podpis elektroniczny był legalny, a także określenie, w jakich sytuacjach może być stosowany.
Według prawa, aby podpis elektroniczny miał taką samą moc prawną jak podpis tradycyjny, musi on spełniać kilka warunków. Pierwszym z nich jest to, że musi być oparty na "bezpiecznym podpisie elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu". Innymi słowy, podpis musi być stworzony za pomocą określonego typu technologii, a tożsamość sygnatariusza musi być potwierdzona przez zaufaną trzecią stronę.
Kolejnym wymaganiem jest to, że aby podpis elektroniczny był legalny, musi towarzyszyć mu ważny kwalifikowany certyfikat. Certyfikat taki jest dokumentem elektronicznym, który potwierdza tożsamość właściciela klucza prywatnego używanego do tworzenia podpisu elektronicznego, a także wiarygodność klucza publicznego, który jest używany do weryfikacji podpisu.
W sektorze bankowym szczególnie ważne jest jednak to, że podpisy elektroniczne muszą być stosowane zgodnie z określonymi procedurami. Chociaż ogólne zasady prawne dotyczące podpisów elektronicznych są jasne, wiele banków musi zwrócić uwagę na regulacje szczegółowe, takie jak te wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Komisja Nadzoru Finansowego wydała szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania podpisów elektronicznych w bankach. Obejmują one m.in. zasady dotyczące autoryzacji użytkowników, zarządzania procesami, zabezpieczania danych i zarządzania ryzykiem.
Jednym z kluczowych narzędzi, które mogą pomóc firmom w zrozumieniu i zarządzaniu wszechstronnymi wymaganiami związanymi z podpisami elektronicznymi, są narzędzia analityki i ochrony dokumentów. Narzędzia te, takie jak HelpRange, oferują funkcje, takie jak kontrola dostępu do dokumentów PDF, śledzenie zachowań użytkowników, a nawet zaawansowane rozwiązania w zakresie ochrony dokumentów.
Podsumowując, podpisy elektroniczne stały się istotnym elementem sektora bankowego, umożliwiającym łatwe i bezpieczne dokonywanie transakcji. Choć prawne wymagania są wymagające, odpowiednie narzędzia i praktyki najlepsze mogą znacznie ułatwić spełnienie tych wymogów, jednocześnie zapewniając klientom wygodę i bezpieczeństwo, które oczekują od usług bankowych online.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.