Loading...

Prawo a podpis elektroniczny w świetle dyrektywy eIDAS - co przewiduje unijne prawo?

W ostatnich latach, wiele państw zaczyna korzystać z rozwiązań cyfrowych, a także z elektronicznej wymiany informacji między podmiotami gospodarczymi oraz usługami publicznymi. Z kolei organizacje oraz firmy, dążą do zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności swoich procesów biznesowych, w tym także poprzez włączenie podpisu elektronicznego jako formy autentykacji dokumentów.
Sharing
W świetle tych zmian, w 2016 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zatwierdziły dyrektywę 2014/910/UE, która reguluje uregulowania związane z elektronicznymi usługami uwierzytelniania (eIDAS). W ramach dyrektywy, zatem, określono zasady oraz procedury związane z podpisem elektronicznym.
Podpis elektroniczny jest nowoczesnym sposobem na składowanie dokumentów cyfrowych, tak aby spełniały wymagania prawa. Podpis ten musi być oparty na certyfikacie wydanym przez certyfikowaną jednostkę, zwaną CA (Certification Authority). Certyfikacja taka wymaga podania weryfikowalnego klucza publicznego oraz prywatnego, które są przypisane do podpisu elektronicznego.
Podpis elektroniczny posiada liczne zastosowania, przede wszystkim w działaniach związanych z e-commerce, ochrony i podpisie dokumentów prawnych, czy w działaniach administracyjnych, takich jak zawieranie umów oraz podpisywanie protokołów. Wszelkie działania związane z elektronicznym podpisem, realizowane są w oparciu o procedurę kwalifikowaną lub zaawansowaną.
Podpis elektroniczny, zgodny z dyrektywą eIDAS, zapewnia spełnienie wymogów formalnych dokumentów, równoważnym ze standardowymi ręcznymi podpisami. Wszelkie dokumenty, zawierające elektroniczny podpis, muszą być autentyczne i niezmienne, co oznacza, że ​​każda zmiana w dokumencie musi skutkować utratą ważności podpisu elektronicznego.
Wniosek o uznawanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego może być złożony tylko przez podmiot, który posiada ważne certyfikaty i klucze. W związku z tym, dyrektywa eIDAS wprowadziła procedury weryfikacji i identyfikacji w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem.
Dyrektywa eIDAS daje możliwości bezpiecznej, autentycznej wymiany dokumentów w sposób elektroniczny, przyspieszając wszelkie procesy biznesowe, administracyjne oraz w coraz szerszym zakresie, w sektorze publicznym. Oznacza to, iż w przyszłości, zastosowanie elektronicznego podpisu będzie krytyczne w biznesie, administracji oraz w życiu codziennym.
Podsumowując, podpis elektroniczny jest już dostępny i powszechnie stosowany w wielu krajach na świecie. Dyrektywa eIDAS przewiduje zasady, które mają regulować prawną ochronę podpisów elektronicznych, umożliwiając tym samym ich stosowanie w szerszym zakresie. Wprowadzenie elektronicznego podpisu, jako formy uwierzytelnienia danych, w sposób znaczący wpłynie na przyspieszenie wymiany informacji między podmiotami gospodarczymi oraz usługami publicznymi, a co za tym idzie na całą gospodarkę.

Check out HelpRange

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.