Loading...

EIDAS - czyli jak podpisywać dokumenty online zgodnie z regulacją

EIDAS, czyli Jak Podpisywać Dokumenty Online Zgodnie z Regulacją
Sharing
Na przestrzeni lat firma, która nie korzysta z internetu do transakcji biznesowych, staje się ewenementem. Elektronizacja gospodarki jest nieodwracalnym trendem, pod którym podpisują się zarówno rządy jak i sami przedsiębiorcy. Przykładem takiego trendu jest rozporządzenie unijne eIDAS.
eIDAS, od Electronic IDentification, Authentication and trust Services, jest unijnym rozporządzeniem w zakresie usług zaufania. W praktyce oznacza to, że definiuje ono standardy identyfikacji elektronicznej, autentykacji, czy też podpisów elektronicznych. Regulacje te mają znaczący wpływ na sposób, w jaki podpisujemy dokumenty online, ale także, jak można zabezpieczyć te procesy.
Pierwszą kluczową kwestią jest rozróżnienie pomiędzy różnymi typami podpisów elektronicznych. eIDAS rozróżnia trzy rodzaje podpisów: zwykły, zaawansowany i kwalifikowany. Każdy z nich posiada różne właściwości i może być wykorzystany w różnych sytuacjach.
Zwykły podpis elektroniczny jest najprostszym rodzajem podpisu, który może być wygenerowany przez każde urządzenie. Możemy podpisać na przykład dokument za pomocą odręcznego podpisu na ekranie naszego smartfona. Zaawansowany podpis elektroniczny gwarantuje większe bezpieczeństwo, wymaga bowiem przypisania go do konkretnej osoby i musi być stworzony za pomocą specjalnego certyfikatu. Podpis kwalifikowany jest najbardziej zaawansowany i wymaga największego poziomu zaufania.
Aby podpisywać dokumenty zgodnie z regulacją eIDAS, musimy korzystać z usług, które te regulacje respektują. Pomóc mogą nam w tym strony internetowe oferujące usługi elektronicznego podpisywania dokumentów.
Dobrym przykładem jest tutaj HelpRange. Portal ten oferuje nie tylko możliwość podpisywania dokumentów online, ale również zaawansowane możliwości zarządzania dokumentami. Poza tym, że umożliwiają nam one podpisywanie dokumentów zgodnie z eIDAS, oferują również szereg innych funkcji, takich jak np. śledzenie aktywności wokół dokumentów, co może być szczególnie przydatne dla osób prowadzących własny biznes.
Regulacje dotyczące podpisywania dokumentów online mają również wpływ na sektor finansowy. W przypadku bankowości online, eIDAS umożliwia nowy poziom bezpieczeństwa i wygody dla klientów. Możliwość zastosowania podpisów kwalifikowanych oznacza, że banki mogą zaoferować swoim klientom bezpieczne, ogólnodostępne i łatwo dostępne usługi online.
Podsumowując, regulacje eIDAS wprowadzają nowe normy w dziedzinie elektronicznego podpisywania dokumentów. Aby być zgodnym z tymi regulacjami, musimy zrozumieć różne typy podpisów elektronicznych i wiedzieć, kiedy stosować każdy z nich. To pozwoli nam korzystać z wachlarza usług dostępnych online, takich jak bankowość internetowa czy zarządzanie dokumentami, z pełnym poczuciem bezpieczeństwa i zaufania.
W świecie rosnącej ilości zaawansowanych technologii, eIDAS przekształca nasz cyfrowy krajobraz. Współczesne firmy muszą dostosować się do tych zmian, zachowując jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych jest kluczowe dla biznesu, dlatego też tak ważne jest stosowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających skuteczne i bezpieczne prowadzenie działalności online.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.