Loading...

Elektroniczna identyfikacja w świetle regulacji eIDAS - co warto wiedzieć?

Elektroniczna identyfikacja w świetle regulacji eIDAS - co warto wiedzieć?
Sharing
Regulacja eIDAS (electronic identification, Authentication and trust Services) to jeden z najważniejszych europejskich dokumentów regulujących obszar identyfikacji elektronicznej oraz dostarczania zaufanych usług. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznego oraz łatwego dostępu do cyfrowych usług na terenie całej Unii Europejskiej. Powstała ona w 2014 roku w odpowiedzi na rosnący trend cyfryzacji społeczeństwa i gospodarki. Implementacja i stosowanie regulacji eIDAS ma głębokie implikacje dla firm, które korzystają z usług elektronicznych w celu realizacji swoich celów biznesowych.
Podstawowym elementem regulacji eIDAS jest zasada wzajemnego uznawania schematów eID między państwami członkowskimi. Oznacza to, że gdy schemat zoptymalizowanej identyfikacji elektronicznej jest notyfikowany przez jedno państwo członkowskie, pozostałe państwa członkowskie są zobligowane do uznania i akceptowania tego samego schematu. To otwiera ogromne możliwości dla firm, które mogą skorzystać z usług cyfrowych obsługiwanych przez zaufanego dostawcę usług.
Regulacja eIDAS przynosi też istotne korzyści dla osób korzystających z usług cyfrowych w całej Unii Europejskiej. Zapewnia ona bezpieczny i łatwy dostęp do usług cyfrowych, umożliwia transakcje online oraz dostarcza technologiczne rozwiązania niezbędne do realizacji zadań związanych z zarządzaniem danymi i dokumentami.
Jednym z takich rozwiązań, które umożliwia pełne wykorzystanie potencjału regulacji eIDAS, jest zarządzanie dokumentami w formacie PDF. Dzięki technologii takiej jak ochrona dokumentów PDF, analiza wykorzystania PDF oraz narzędzia PDF, firmy mogą kontrolować dostęp do swoich dokumentów, monitorować ich wykorzystanie oraz zarządzać nimi w sposób efektywny i bezpieczny. Narzędzia takie jak HelpRange umożliwiają firmom łatwe i bezpieczne zarządzanie dokumentami PDF zgodnie z regulacją eIDAS.
Na płaszczyźnie praktycznej, firma chciałaby skorzystać z zaufanej elektronicznej usługi dostarczania, musi wdrożyć mechanizmy autentykacji i identyfikacji zgodnie z regulacją eIDAS. Wprowadzone przez nią wymogi dotyczą nie tylko systemów informatycznych, ale również procesów biznesowych oraz zasad organizacyjnych.
Wdrożenie regulacji eIDAS to nie tylko skomplikowane zadanie techniczne, ale także prawne. Obejmuje ono nie tylko dostosowanie do regulacji unijnych, ale również dostosowanie do lokalnych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
Podsumowując, regulacja eIDAS to istotny dokument, który głęboko wpływa na sposób prowadzenia biznesu w erze cyfrowej. Wprowadza ona istotne zasady dotyczące identyfikacji elektronicznej oraz dostarczania zaufanych usług. Dla firm, które chcą skorzystać z korzyści płynących z cyfrowych usług, niezbędne jest zrozumienie i wdrożenie zasad zawartych w regulacji eIDAS. Zapewni to im dostęp do szerokiego rynku usług cyfrowych w całej Unii Europejskiej oraz możliwość korzystania z zaufanych usług w sposób bezpieczny i skuteczny.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.