Loading...

Podpis elektroniczny a regulacja eIDAS - jakie są korzyści dla przedsiębiorców?

Elektroniczny obieg dokumentów stał się ważnym elementem codziennej pracy w większości firm. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę tempo, w jakim obecnie działa biznes. Nikt nie chce tracić cennych godzin na fizyczną wymianę dokumentacji, natomiast przyspieszenie tego procesu poprzez przeniesienie go do sfery cyfrowej to krok, którego nie można pominąć.
Sharing
Znaczenie tego elementu zauważyła również Unia Europejska, wprowadzając regulacje eIDAS w 2016 roku. Regulacje te określają warunki, które muszą być spełnione przez podpisy elektroniczne i usługi powiązane, takie jak pieczęcie elektroniczne, usługi dostarczania czasu i usługi rejestracji danych. Ale jak konkretnie regulacja eIDAS wpływa na przedsiębiorców i jakie są korzyści z jej implementacji?
Pierwszym i najważniejszym aspektem regulacji eIDAS jest to, że zgodnie z nią, podpis elektroniczny ma taką samą wartość prawną, jak podpis tradycyjny napisany długopisem na papierze. Oznacza to, że dokumenty podpisane elektronicznie są oficjalnie uznawane i akceptowane we wszystkich krajach członkowskich UE.
Dzięki temu przedsiębiorcy mogą znacząco przyspieszyć i uprościć procesy biznesowe, eliminując konieczność fizycznego spotkania podczas wymiany dokumentów lub oczekiwania na przesyłki kurierskie. W efekcie oszczędza to czas i redukuje koszty, co jest bezcennym atutem w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu.
Kolejnym atutem regulacji eIDAS jest ułatwienie międzynarodowych transakcji biznesowych. Wobec globalizacji i zwiększania się liczby transgranicznych transakcji, zdolność do przestrzegania jednolitych standardów w całej Europie jest nieoceniona.
Podpisy elektroniczne zapewniają również wyższy poziom bezpieczeństwa. Technologie stosowane do tworzenia podpisów elektronicznych, takie jak kryptografia asymetryczna, są niezwykle bezpieczne i utrudniają nieautoryzowane manipulacje dokumentami.
Ponadto, wiele narzędzi umożliwiających tworzenie i zarządzanie podpisami elektronicznymi oferuje funkcje, które pozwolą przedsiębiorcom lepiej kontrolować i monitorować, jak ich dokumenty są obsługiwane. Na przykład, niektóre narzędzia oferują czytelne metryki, takie jak data i czas podpisu, czy ilość i lokalizację wyświetleń.
Przykładem takiego narzędzia może być HelpRange, które oprócz powyższych funkcji oferuje również zaawansowane narzędzie do bezpiecznego dzielenia się i śledzenia dokumentów PDF online. To dodatkowy poziom kontroli i bezpieczeństwa, który może okazać się nieoceniony dla przedsiębiorców, którzy zależą na ochronie swoich cennych dokumentów.
Podsumowując, regulacja eIDAS i rosnące znaczenie podpisów elektronicznych przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorców. Nie tylko przyspiesza i upraszcza procesy biznesowe, ale także zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli. To wszystko czyni z podpisów elektronicznych niezwykle wartościowe narzędzie, które każdy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.