Loading...

Regulacja eIDAS a autentyczność podpisów elektronicznych - jak to działa?

Regulacja eIDAS a autentyczność podpisów elektronicznych - jak to działa?
Sharing
W dobie cyfryzacji i rosnącej liczby transakcji online podpisy elektroniczne stają się coraz bardziej popularne i potrzebne. Służą one do potwierdzania tożsamości osoby podpisującej dokument lub transakcję w świecie cyfrowym. Istotą podpisu elektronicznego jest to, że jest on tak samo wiążący prawo jak tradycyjny, ręczny podpis. Wśród wielu narzędzi do ochrony dokumentów PDF, które umożliwiają użycie podpisów elektronicznych znajduje się na przykład HelpRange, narzędzie online.
Europejska regulacja eIDAS, która weszła w życie w lipcu 2016 roku, ujednolica i upraszcza obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące elektronicznego podpisywania dokumentów w całej Unii Europejskiej. Regulacja ta wprowadza trzy typy podpisów elektronicznych: podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny i kwalifikowany podpis elektroniczny.
Podstawowy podpis elektroniczny to po prostu dane w formie elektronicznej, które są dołączane lub logicznie powiązane z innymi danymi w formie elektronicznej, które osoba używa do podpisywania. Zaawansowany podpis elektroniczny jest bardziej bezpieczny, ponieważ jest unikalny dla podpisującego, umożliwia identyfikację podpisującego, jest powiązany z danymi podlegającymi podpisowi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana tych danych jest wykrywalna. Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis zaawansowany, który jest stworzony przez kwalifikowane urządzenie do tworzenia podpisów i jest oparty na kwalifikowanym certyfikacie do tworzenia podpisów.

Jak to wszystko działa?

Podpisy elektroniczne są możliwe dzięki technologii asymetrycznej kryptografii. Klucze kryptograficzne są tworzone w parach: kluczy prywatnych i publicznych. Klucz prywatny, który jest tajny, służy do tworzenia podpisu, natomiast klucz publiczny służy do weryfikacji podpisu. Dlatego też, gdy osoba używa klucza prywatnego do podpisania dokumentu, każdy, kto posiada jej klucz publiczny, może zweryfikować, że to ona podpisała dokument.
eIDAS również reguluje takie usługi jak usługi identyfikacji elektronicznej, usługi potwierdzające autentyczność strony internetowej (pieczęcie strony internetowej), usługi elektronicznej rejestacji dostaw (elektroniczne pieczęcie czasowe) oraz usługi certyfikacji dla usług oraz produktów związanych z podpisami elektronicznymi.

Więcej o regulacji eIDAS

Regulacje eIDAS narzucają kilka wymogów, które muszą spełnić usługi świadczące podpisy elektroniczne. Po pierwsze, te usługi muszą zabezpieczać dane osobowe swoich użytkowników. Muszą też zapewnić integralność podpisu, co oznacza, że muszą być w stanie wykryć, czy podpis został zmieniony po tym, jak został utworzony.
Ponadto, eIDAS wymaga, aby wszelkie środki techniczne i procedury operacyjne używane do tworzenia, zarządzania i zabezpieczania podpisów elektronicznych były odpowiednie i bezpieczne. Usługodawcy podpisów elektronicznych muszą również spełniać wysokie standardy dotyczące zarządzania ryzykiem, a także muszą udostępniać swoim klientom odpowiednie informacje o swoich usługach, w tym informacje o ryzyku, warunkach użytkowania i procedurach dotyczących sporów.
Podsumowując, regulacja eIDAS jest kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa i zaufania w świecie cyfrowym. Dzięki niej podpisy elektroniczne są wiarygodne, a ich autentyczność można łatwo zweryfikować. Oferują one bezpieczeństwo niezbędne do prowadzenia transakcji online, czy to w biznesie, czy w życiu codziennym. Zrozumienie, jak działa eIDAS i jej dobrodziejstw jest kluczem do rozwoju cyfrowego społeczeństwa.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection, E-Signatures & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.