Loading...

Regulacja eIDAS a podpisywanie dokumentów - co musisz wiedzieć?

Regulacja eIDAS a podpisywanie dokumentów - co musisz wiedzieć?
Sharing
Regulacja eIDAS to regulacja Unii Europejskiej dotycząca elektronicznej identyfikacji i usług zaufania. Jest to jeden z najważniejszych elementów cyfrowego rynku wewnętrznego w UE. Jest to zgodne z europejską strategią na rzecz jednolitego rynku cyfrowego, mającą na celu usunięcie barier cyfrowych oraz stworzenie społeczeństwa cyfrowego - przyszłości cyfrowej Europy.
Unośmy się do korzeni tej regulacji i jej wpływu na podpisywanie dokumentów, aby zrozumieć, co według eIDAS musisz wiedzieć.

Czym jest regulacja eIDAS?

Elektroniczna identyfikacja i usługi zaufania (eIDAS) to regulacja, która zastąpiła dyrektywę o podpisie cyfrowym z 1999 roku. Została przyjęta w lipcu 2014 roku, a pełne stosowanie zaczęło się w lipcu 2016 roku. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpiecznej i niekłopotliwej elektronicznej interakcji między obywatelami, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

Regulacja eIDAS a podpisywanie dokumentów

Regulacja eIDAS wprowadza jasną terminologię dotyczącą elektronicznego podpisywania dokumentów. Zasady te określają, w jaki sposób utworzyć ważne prawem podpisy cyfrowe, które są uznawane na terytorium całej UE.
Podpisy elektroniczne są klasyfikowane jako "zwykłe", "zaawansowane" i "kwalifikowane". Zwykłe podpisy elektroniczne to najprostsze, najbardziej podstawowe formy podpisu. Nie mają one mocy prawnej, ale mogą być używane do potwierdzenia tożsamości. Zaawansowane podpisy elektroniczne są bardziej bezpieczne i wiarygodne, ponieważ muszą spełniać określone wymogi techniczne. Kwalifikowane podpisy elektroniczne są najbardziej zaawansowane i mają największą moc prawną.
Podpisywanie dokumentów przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego ma taką samą moc prawną, jak podpisywanie dokumentów na papierze. Jest to dokładnie to, czego potrzebujesz, aby móc w pełni korzystać z korzyści wynikających z digitalizacji procesów.
Przy wyborze narzędzia do zarządzania i podpisywania dokumentów elektronicznych, ważne jest, aby wybrać takie, które jest zgodne z regulacją eIDAS. Jednym z takich narzędzi jest HelpRange, który oferuje nie tylko możliwość ochrony dokumentów oraz analizy ich wykorzystania, ale także umożliwia składanie podpisów elektronicznych zgodnie z regulacją eIDAS.
Ponadto regulacja eIDAS dotyczy nie tylko podpisów elektronicznych, ale także usług takich jak pieczęcie elektroniczne, czasowe znaczniki elektroniczne, usługi dostarczania elektronicznego zarejestrowanego i usługi autentyczności strony internetowej.

Podsumowanie

Regulacja eIDAS to kluczowy element cyfrowego rynku wewnętrznego UE. Jej stosowanie, w szczególności w zakresie podpisywania dokumentów, ma wiele korzyści, takich jak zwiększenie zaufania do transakcji online, usprawnienie procesów, oszczędność czasu i kosztów oraz poprawa doświadczenia klienta.
Wykorzystanie narzędzi, takich jak HelpRange, umożliwia bezpieczne przechowywanie, składanie podpisów i analizę dokumentów zgodnie z regulacją eIDAS, co jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej w dobie cyfryzacji.
Pamiętaj, że regulacja eIDAS wprowadza standardy, które gwarantują bezpieczeństwo i wiarygodność elektronicznej identyfikacji i usług zaufania, które są kluczowe dla funkcjonowania cyfrowego rynku wewnętrznego UE. Dzięki temu będziesz mógł w pełni skorzystać z korzyści wynikających z cyfrowej transformacji Twojej firmy.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.