Loading...

Regulacja eIDAS - co to jest i dlaczego jest ważna?

Regulacja eIDAS – co to jest i dlaczego jest ważna?
Sharing
Regulacja eIDAS to europejski przepis, który ustandaryzował praktyki związane z elektronicznym podpisywaniem dokumentów i transakcjami cyfrowymi. Przepis ten został wprowadzony w 2016 roku i od tamtej pory znacznie zwiększył zaufanie do usług online, zapewniając bezpieczeństwo i prawomocność transakcji cyfrowych w Europie. Ale co dokładnie oznacza regulacja eIDAS i dlaczego jest tak ważna dla współczesnych biznesów?

Co to jest regulacja eIDAS?

eIDAS to skrót od "Electronic Identification And Trust Services". Regulacja ta zakłada ujednolicenie standardów związanych z elektroniczną identyfikacją i świadczenia usług zaufania na terenie Unii Europejskiej. Lokalne prawo różniło się szczegółami, co utrudniało prowadzenie międzynarodowych transakcji cyfrowych i negocjacji. Rozwiązaniem tych problemów jest właśnie regulacja eIDAS, która narzuca jednolite standardy dla wszystkich krajów UE.

W skrócie, regulacja eIDAS gwarantuje, że:

1. Podpisy elektroniczne są prawnie wiążące i muszą być uznane przez wszystkie kraje członkowskie UE.
2. Wszystkie usługi zaufania, takie jak elektroniczne pieczęcie, elektroniczne czasy, usługi dostarczania elektronicznych dokumentów i usługi autentykacji strony, muszą spełniać określone standardy bezpieczeństwa i wiarygodności.
3. Jednostki są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa swoich usług zaufania i muszą przeprowadzać regularne audyty, aby upewnić się, że spełniają normy bezpieczeństwa UE.
4. Wszystkie kraje UE muszą umożliwić swym obywatelom korzystanie z elektronicznych usług identyfikacyjnych.

Dlaczego eIDAS jest ważna?

Regulacja eIDAS jest istotna z kilku powodów. Przede wszystkim promuje bezpieczeństwo i wiarygodność cyfrowej komunikacji. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasze dane są bezpieczne i są chronione przed oszustwami. To kluczowe zwłaszcza w dziedzinie handlu i bankowości, gdzie wrażliwe dane są regularnie przesyłane elektronicznie.
Regulacja eIDAS zapewnia również prawomocność cyfrowych transakcji. To oznacza, że podpisy elektroniczne są traktowane jak tradycyjne podpisy ręczne ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Przepisy te otwierają drogę do prawnej jednolitości na terenie całej UE, stwarzając podstawy pod jednolity rynek usług cyfrowych.
Regulacja eIDAS może też przyczynić się do poprawy efektywności. Dzięki możliwości zastosowania podpisów elektronicznych można znacznie usprawnić procesy biznesowe, eliminować papierową dokumentację i skracać czas potrzebny na realizację transakcji.
Wspomnijmy na koniec o możliwości korzystania z zaawansowanych narzędzi, które wspierają regulację eIDAS. Na przykład platforma HelpRange, która oferuje analizę użytkowania PDF i zaawansowane narzędzia ochrony dokumentów online. Pomoże ona poinformować Cię o tym, jak Twoje dokumenty są używane przez odbiorców, jednocześnie zapewniając ochronę Twojej zawartości.
Podsumowując, regulacja eIDAS to kluczowy element cyfrowego ekosystemu UE, który wpływa na każdego, kto prowadzi biznes online. Bez względu na to, czy jesteś małym przedsiębiorcą, czy dużą korporacją, eIDAS ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zaufania do Twoich cyfrowych transakcji, a tym samym skuteczność Twojego biznesu.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.