Vanliga Frågor

 1. Vilka dokumenttyper stöds?
 2. Vad är länkar till dokumentfiler?
 3. Hur fungerar dokumentspårning?
 4. Hur redigerar man uppladdade dokumentfiler (t.ex. efter att du har tryckt på skicka-knappen)?
 5. Hur förhindrar HelpRange människor från att ladda ner/kopiera/skriva ut dokument?
 6. Hur delar man säkert dokument med en given e-postadress eller en lista med e-postadresser?
 7. Hur inaktiverar du vidarebefordring av dina dokument?
 8. Hur fungerar inställningen av utgångsdatumet för ett dokument i HelpRange?
 9. Hur kan jag vara säker på att ingen annan än personer från en given grupp kommer att se mitt dokument?
 10. Hur kan jag förhindra att flera användare får tillgång till en given delad dokumentlänk?
 11. Kan jag använda HelpRange för att generera leads (e-postadresser, telefonnummer, etc.) så att mina dokument fungerar som lead magnet?
 12. Kan jag använda mitt eget språk som språket på landningssidan?
 13. Hur spårar man vem som öppnade ett visst dokument?
 14. Vad är uppladdningsgränsen för dokumentfilstorlek?
 15. Kan jag begränsa antalet visningar för ett givet länkdokument?
 16. Vad är engagemangspoängen?
 17. Hur genereras värmekartor?
 18. Hur använder jag min egen anpassade domän för fillänkar?
 19. Hur inbäddar man ett dokument på din webbplats för att använda din egen domän?
 20. Hur förhindrar man folk från att ta skärmdumpar av mitt dokument?
 21. Hur aktiverar man vattenmärkning för ett givet dokument eller katalog?

Grundläggande

1. Vilka dokumenttyper stöds?

Du kan använda HelpRange för att lagra och dela filtyper: PDF, PowerPoint (.pptx, .ppt), Word (.docx, .doc), Bilder (bmp, jpeg, jpg, png, svg, tiff, webp), Text (rtf, txt), Kalkylblad (xls(x), csv, ods, xlr).
Du tillåter åtkomst till dokumentfiler i HelpRange genom delade länkar. Du kan skapa så många sådana länkar för en given dokumentfil som du vill. Varje sådan länk kan märkas av användaren/gruppen som tilldelats den. Så du kan spåra exakt vem som öppnade och tittade på ditt dokument.

3. Hur fungerar dokumentspårning?

Du laddar upp ditt dokument i HelpRange och vi ger dig en säker länk till det dokumentet, som du kan dela. När en användare öppnar en given länk i en webbläsare kan han/hon se det eller ladda ner det (om du inte har inaktiverat möjligheten att ladda ner & skriva ut). Om det visas i webbläsaren kan vi spåra användningsstatistik (värme kartor, lästa sidor, IP-adress, använd webbläsare och mer...) och visa allt detta i form av analysstatistik i HelpRange. Om du tillåter nedladdning av dokumentet kan vi inte kontrollera och spåra det nedladdade dokumentet, eftersom det bara är en fil.

4. Hur redigerar man uppladdade dokumentfiler (t.ex. efter att du har tryckt på skicka-knappen)?

Detta är superenkelt: du laddar bara upp en dokumentfil med samma namn till samma katalog, eller du klickar på ikonen för att ladda upp den uppdaterade versionen.

Skydd

5. Hur förhindrar HelpRange människor från att ladda ner/kopiera/skriva ut dokument?

Givet att du har laddat upp ditt dokument i HelpRange ger vi dig många åtkomstkontroller över ditt dokument. Först och främst kan du avaktivera möjligheten att ladda ner & skriva ut ditt dokument. På detta sätt tillåter du användaren att endast visa ditt dokument med din länk, så att du inte förlorar åtkomstkontrollerna till den och du kan använda en annan HelpRange-funktion: möjligheten att återkalla åtkomst till en given dokumentlänk när som helst. Du kan inaktivera möjligheten att skicka vidare din länk till andra användare, och många fler.

6. Hur delar man säkert dokument med en given e-postadress eller lista av e-postadresser?

Var vänlig gå till fliken Gäster. Här kan du lägga till gäster (som e-postadresser) som är utanför din organisation. Du kan enkelt tilldela och kontrollera åtkomst till dokument för dem. Varje gång du tilldelar något dokument till en given gäst kommer HelpRange att skicka ett e-postmeddelande med en länk där gästerna kommer att behöva autentisera sig (med engångslösenord som skickas till den angivna e-postadressen) för att se tilldelade dokument. Dessa gäster kan vara dina studenter, personer som har betalat för dina material och så vidare. Endast administratörer kan kontrollera åtkomsten till dokument för gäster.

7. Hur inaktiverar du vidarebefordring av dina dokument?

Du kan dela din specifika dokumentlänk endast med en enda användare. Du kan inaktivera vidarebefordran av en given dokumentlänk, så att endast den första användaren som öppnar den kan öppna den igen, alla andra användare som försöker öppna denna länk kommer att blockeras (inklusive filens ägare). Så om du är ägare till filen, bör du inte öppna den givna dokumentlänken, eftersom att dela denna länk med andra användare inte kommer att fungera. För att inaktivera vidarebefordran av en dokumentlänk, gå till Åtkomstkontroll för en given dokumentfil och ställ in Förhindra vidarebefordran för en given länk. Vi förhindrar vidarebefordran av dokumentlänkar baserat på enhetsegenskaper som dokumentlänken öppnades för första gången.

8. Hur fungerar inställningen av utgångsdatumet för ett dokument i HelpRange?

Det är enkelt: du ställer in ett utgångsdatum för en given länk till din dokumentfil. Efter utgångsdatumet kommer länken att upphöra, så alla som vill komma åt ditt dokument med hjälp av den här länken kommer inte att kunna göra det.

9. Hur kan jag vara säker på att ingen annan än personer från en given grupp kommer att se mitt dokument?

Det finns inget sätt att vara 100% säker. Men, vi aktiverar många metoder för att endast tillåta en given grupp människor att se dina material. Förutom att inaktivera förmågan att ladda ner & skriva ut dina dokument, kan du ställa in utgångsdatum, lösenord, eller du kan bara tillåta användare som har gett en IP-adress att se dina dokument.

10. Hur kan jag förhindra att flera användare får tillgång till en given delad dokumentlänk?

Detta är enkelt i HelpRange. Du ställer bara in Endast en användare kan visa samtidigt för den angivna länken. Det bör begränsa antalet användare som har tillgång till en given länk till en.

Generering av Leads

11. Kan jag använda HelpRange för att generera leads (e-postadresser, telefonnummer, etc.) så att mina dokument fungerar som lead magnet?

Ja, det kan du. Du kan fråga om användares e-post, telefonnummer eller annan information innan de tar del av ditt dokument (gå till Åtkomstkontroller och markera Visa landningssida). Du kan anpassa din landningssida, vänligen gå till Landningsidor, bygga din landningssida och använda den sedan genom att välja Landskapssida Mall i dina Kataloginställningar. För att undvika juridiska problem kan du tillhandahålla din egen anpassade HTML-samtyckesruta som kommer att användas under vår kryssruta (du kan ställa in din egen mall i dina Inställningar, men du behöver vara administratör för teamet). Dessutom kan du ladda ner hela listan över tillhandahållna e-postadresser, telefonnummer, etc. som en CSV-fil för en given länk. Dessutom kan du använda eget anpassat domännamn, du behöver gå till dina Profilinställningar och klicka på Ställ in domän.

12. Kan jag använda mitt eget språk som språk på landningssidan?

Ja, det kan du. Du kan tillhandahålla översättningar för texter i landningssida i profilinställningar. Du gör det genom att tillhandahålla JSON-ordbok som till exempel (för polska): {"Phone": "Telefon", "First Name": "Imię"}

Analys & Spårning

13. Hur spårar man vem som öppnade ett visst dokument?

Det finns tre möjligheter. Den första är att skapa en dedikerad länk för en given användare/grupp. Den andra är att lägga till frågeparametrar till den givna dokumentlänken. Till exempel om din länk är https://www.helprange.com/view/somelinkid, kan du till exempel lägga till frågeparametern ?user=someid till den, för att dela https://www.helprange.com/view/somelinkid?user=someid. Den sista är att fråga om användarnas e-post, telefonnummer eller annan information innan de ser på ditt dokument (gå till Åtkomstkontroller och markera Visa landningssida). Du kan anpassa din landningssida, gå till Landningar, bygg din landningssida och använd sedan det genom att välja Landningssida Mall i dina kataloginställningar. Dessutom kan du ladda ner hela listan över angivna e-postadresser, telefonnummer, osv. som en CSV-fil för en given länk.

14. Vad är uppladdningsgränsen för dokumentfilstorlek?

För närvarande är standardgränsen 80MB för vanlig dokumentuppladdning och 40MB för mycket säker uppladdning. Om du vill ladda upp större dokument, vänligen kontakta oss.

15. Kan jag begränsa antalet visningar för ett givet länkdokument?

Ja, detta är mycket enkelt i HelpRange: gå till Access Controls och ange din begärda visningsgräns för den angivna länken.

16. Vad är engagemangspoäng?

Engagement poäng är en grov uppskattning av hur engagerad en given användare var när de tittade på ett dokument. I grund och botten beräknas det som en andel av antalet sidor en given användare tittade på i minst några sekunder till det totala antalet sidor, men detta förhållande normaliseras av det totala antalet sidor för ett givet dokument, så att det är lättare att få en given mängd poäng per sida för längre dokument. Maximalt värde är 100.

17. Hur genereras värmekartor?

Heatmaps genereras baserat på: musrörelser, rullning och musklick. Röda punkter markerar klick. Lila färgområde betyder att användaren tillbringade lite tid på det angivna området, rött betyder ett klick, gult är bara en gräns för lila, det betyder inte mycket, detsamma gäller för grönt. Aggregerade heatmaps finns på statistiksidan, individuella finns i inspelningarna.

Varumärkesbyggande

18. Hur använder jag min egen anpassade domän för fillänkar?

Du kan använda ditt egna anpassade domännamn med SSL/TLS-protokollskydd (Https), du behöver gå till dina profilinställningar och klicka på Ställ in domän. Detta alternativ fungerar endast för prenumererade konton.

19. Hur kan du bädda in ett dokument på din webbplats för att använda din egen domän?

Du kan använda din domän genom att bädda in din dokumentlänk på din webbplats. Gå till åtkomstkontroll för det givna dokumentet och klicka sedan på Bädda in knappen. Här kan du kopiera/klistra in den givna inbäddningskoden på din webbplats för din anpassade URL. Men, du kan använda ditt eget anpassade domännamn utan att bädda in betraktaren på din webbplats, du behöver gå till dina profilinställningar och klicka på Ställ in Domän. Detta alternativ kommer endast att fungera för prenumererade konton.

Skärmdumpsförebyggande

20. Hur förhindrar man folk från att ta skärmdumpar av mitt dokument?

Detta är mycket enkelt i HelpRange. Du behöver bara redigera din länk i Åtkomstkontroller och ställa in kryssrutan Skärmdumpsmask. Du kan anpassa storleken på masken i Admin Profilinställningar. Du kan också anpassa opaciteten av maskområdet i Admin Profilinställningar. Kolla in vad som kommer att hända sedan!

Vattenmärkning

21. Hur aktiverar man vattenmärkning för ett givet dokument eller katalog?

Detta är mycket enkelt i HelpRange. Du behöver bara redigera din länk i Åtkomstkontroller och sätta kryss i rutan Aktivera vattenstämpling. Eller så kan du ställa in det för hela katalogen genom att också kryssa i Aktivera vattenstämpling i dess Åtkomstkontroll-inställningar. Vattenstämpling fungerar för närvarande endast för PDF-dokument.

Demovideor

Kontakt

I händelse av några frågor eller anmärkningar, skicka meddelande här.:
hello@helprange.com