Loading...

Podpis cyfrowy a podpis elektroniczny - co to jest różnica?

Podpis cyfrowy a podpis elektroniczny - co to jest różnica?
Sharing
Żyjemy w dobie cyfrowej. Kiedy krąży tak wiele ważnych dokumentów w sieci, podpisywanie ich wymaga więcej niż zwykłego pisma odręcznego. Wchodzą tutaj podpisy cyfrowe i podpisy elektroniczne. Choć oba służą do weryfikacji tożsamości i autentyczności, istnieje pomiędzy nimi istotna różnica. To bardzo ważny temat dla firm, które chcą zrozumieć, jak powinny zabezpieczać swoje dokumenty i informacje.

Podpis Elektroniczny

Podpis elektroniczny to szeroki termin, który obejmuje różne metody elektronicznego podpisywania dokumentów. Ogólnie rzecz biorąc, podpis elektroniczny to każdy dźwięk, symbol lub proces, który jest związany z rekordem danych i wykonany z intencja podpisania.
Najprostszym rodzajem podpisu elektronicznego jest podpis typowany, gdzie osoba wpisuje swoje imię i nazwisko. Inne metody to podpisy skanowane, podpisy narysowane na ekranie dotykowym lub kliknięcie w opcję „akceptuję”.
Podpisy elektroniczne są bardzo wygodne i są szeroko akceptowane dla wielu rodzajów kontraktów i dokumentów. W wielu krajach mają taką samą moc prawną jak podpisy odręczne. Ale pomimo swojej wygody, podpisy elektroniczne mają pewne ograniczenia, zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń.

Podpis Cyfrowy

Podpis cyfrowy to zaawansowana forma podpisu elektronicznego, która stosuje technologię kryptografii, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenia. Podpis cyfrowy to nie tylko podpis, ale także dowód tożsamości podpisującego.
Podpisy cyfrowe wykorzystują publiczne i prywatne klucze do szyfrowania i deszyfrowania danych. Gdy osoba podpisuje dokument cyfrowo, używa swojego klucza prywatnego do szyfrowania podpisu. Ten zaszyfrowany podpis może być następnie odszyfrowany tylko za pomocą publicznego klucza podpisującego, co gwarantuje autentyczność podpisu.
Podpisy cyfrowe przynoszą również dodatkowe korzyści, takie jak niezaprzeczalność (gwarancja, że podpis nie został zmieniony po złożeniu) i integralność (gwarancja, że dokument nie został zmieniony po podpisaniu).

Kiedy zastosować który podpis?

Odpowiedź na to zależy od kontekstu i od samego dokumentu. W wielu sytuacjach, zwłaszcza w biznesie, podpis elektroniczny jest wystarczający. Przykładowo, jeśli chcesz zaakceptować warunki usługi online lub złożyć zwykłe zamówienie, podpis elektroniczny będzie najbardziej efektywny.
Jeżeli jednak masz ważne dokumenty, które muszą być zabezpieczone na wyższym poziomie, podpisy cyfrowe są odpowiednie. Na przykład, podpisy cyfrowe są wymagane w przypadku wielu form dokumentacji rządowej, dokumentów prawniczych i kontraktów zawodowych.
Na koniec warto zwrócić uwagę na narzędzia, które pozwalają na zastosowanie obu rodzajów podpisów, oferując jednocześnie analitykę i zabezpieczenia dokumentów PDF. Usługa online HelpRange to doskonały przykład tego typu narzędzia. Oferuje ona zestaw różnych funkcji, takich jak ochrona dokumentów PDF, narzędzia do podpisywania i analitykę użycia dokumentów.

Podsumowanie

Podpisy elektroniczne i cyfrowe pełnią kluczową rolę w naszym cyfrowym świecie. Chociaż oba służą do weryfikowania tożsamości i autentyczności, różnią się poziomem bezpieczeństwa. Zrozumienie różnicy między nimi jest kluczem do zabezpieczenia dokumentów firmy w sposób adekwatny do ich znaczenia.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.