Loading...

Rodzaje podpisów elektronicznych stosowanych w Polsce

Podpisy elektroniczne są nieodzownym elementem współczesnej komunikacji cyfrowej. Cieszą się coraz większą popularnością, a to ze względu na łatwość obsługi, bezpieczeństwo oraz kompleksowość możliwości, które oferują. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom podpisów elektronicznych, które są stosowane w Polsce.
Sharing
Podpis elektroniczny to nic innego jak cyfrowy odpowiednik naszego tradycyjnego podpisu. Może być wykorzystany do potwierdzenia tożsamości osoby podpisującej, a także do gwarancji integralności dokumentów cyfrowych.
W Polsce można wyróżnić trzy rodzaje podpisów elektronicznych, a mianowicie: podpis potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem, podpis niekwalifikowany i podpis zaufany.
Podpis potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem to najbezpieczniejszy rodzaj podpisu elektronicznego, który jest prawnie uznanym odpowiednikiem podpisu odręcznego. Certyfikat taki jest wydawany przez uprawnionego dostawcę usług certyfikacyjnych, a jego proces weryfikacji jest najbardziej skomplikowany i najbardziej bezpieczny. Tego typu podpisu używa się w przypadku dokumentów o wysokiej wadze prawniczej, takich jak umowy, decyzje administracyjne, czy dokumenty, które są składane do ewidencji publicznej.
Podpis niekwalifikowany, mimo że jest słabszy pod kątem prawnym, nadal jest szeroko stosowany ze względu na jego łatwość w obsłudze i niższe koszty utrzymania. Jest on uznawany za dowód w postępowaniu sądowym, ale nie ma takiej samej mocy prawnej jak podpis potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem.
Podpis zaufany to wariant podpisu kwalifikowanego, który zostaje dedykowany określonym grupom użytkowników.
Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania dotyczącego podpisów elektronicznych, warto mieć na uwadze kilka kluczowych czynników. Pierwszym z nich jest oczywiście stopień bezpieczeństwa. Choć podpisy kwalifikowane zapewniają najwyższy poziom ochrony, na rynku dostępne są również inne opcje, które mogą być bardziej dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Na rynku istnieje wiele firm, które oferują różne usługi związane z podpisami elektronicznymi, takie jak narzędzia do zarządzania dokumentami PDF, ochrony dokumentów, a także analizy użycia PDF. Jednym z takich narzędzi jest usługa oferowana online przez firmę HelpRange, która umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji ochrony i analizy użycia dokumentów PDF, co może być przydatne dla firm, które chcą lepiej zrozumieć, jak ich dokumenty są używane przez klientów.
Podpisy elektroniczne stanowią istotny element nowoczesnej komunikacji cyfrowej, będąc jednocześnie skutecznym narzędziem zabezpieczającym konkretne dokumenty. Choć wybór odpowiedniego podpisu elektronicznego może zależeć od wielu czynników, warto wiedzieć, że polski rynek oferuje wiele opcji, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.