Loading...

Elektroniczne podpisy w świetle prawa - aspekty prawne

Elektroniczne podpisy w świetle prawa - aspekty prawne
Sharing
Technologia znacznie upraszcza nasze codzienne życie, wpływając na wiele aspektów biznesu, w tym na sposób składania podpisów. Elektroniczne podpisy zyskały na popularności, zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19, umożliwiając składanie podpisów bez konieczności fizycznego spotkania się. Niewątpliwie ułatwiają one składanie podpisów w umowach, uproszczenia procedur i przyspieszenie procesów biznesowych. Zastanawiałeś się kiedykolwiek, jakie są prawne aspekty stosowania tych podpisów?
Według prawa polskiego, elektroniczne podpisy są tak samo ważne jak tradycyjne, ręczne podpisy. Ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej z 2016 roku oficjalnie zatwierdza ich użycie. Ta ustawa rozróżnia trzy typy podpisów elektronicznych: podstawowe, zaawansowane i kwalifikowane. Wszystkie są prawnie wiążące, ale różnią się poziomem bezpieczeństwa i stopniem zaufania, jaki im towarzyszy.
Elektroniczny podpis podstawowy nie jest chroniony przez żadne specjalne środki bezpieczeństwa, a jego autentyczność jest trudna do potwierdzenia. Podpis zaawansowany jest związany z danymi właściwym osobom i jest stworzony w taki sposób, że można zweryfikować jego integralność. W przypadku podpisu kwalifikowanego, jest on związany z certyfikatem kwalifikowanym, który potwierdza dane osoby, która go składa. Tylko podpis kwalifikowany jest równoznaczny z podpisem odręcznym.
Dopiero gdy te różne typy podpisów są prawidłowo używane, stają się one prawnie wiążące. Przykładowo, jeśli umowa jest zawierana przez e-mail, musi ona zawierać załącznik z podpisem elektronicznym składającym podpis, który jest równoznaczny z podpisem odręcznym.
Należy jednak wziąć pod uwagę pewne wyjątki. Nie wszystkie dokumenty mogą być prawidłowo podpisane elektronicznie. Na przykład, niektóre umowy, takie jak umowy o sprzedaży nieruchomości, wymagają notarialnej formy aktu i muszą być podpisane osobiście.
Podpis elektroniczny to nie tylko kwestia prawna, ale także narzędzia, z którego korzystasz. W tej chwili istnieje wiele usług oferujących możliwość podpisywania dokumentów online. Jednym z takich narzędzi jest HelpRange, który oferuje nie tylko możliwość składania elektronicznych podpisów, ale także zaawansowane analityki użytkowania PDF oraz narzędzia do ochrony dokumentów.
Korzystając z podpisów elektronicznych, należy również pamiętać o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 roku nakłada na firmę obowiązek ochrony danych osobowych. Dlatego przed wyborem usługodawcy należy upewnić się, że zapewnia on odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Podsumowując, elektroniczne podpisy są prawne i łatwe w użyciu, ale wymagają oni pewnej wiedzy. Podpisując umowy elektronicznie, obowiązkowo trzeba sprawdzić typ podpisu oraz zakres umowy, aby zagwarantować jej ważność. Wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia i zarządzania podpisami elektronicznymi jest równie ważny.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.