Loading...

Podpis elektroniczny a umowy międzynarodowe - jakie są regulacje?

Podpis elektroniczny w coraz większym stopniu staje się kluczowym narzędziem w przeprowadzaniu transakcji na całym świecie. W dzisiejszych czasach nie ma konieczności osobistego spotkania z kontrahentem w celu podpisania umowy - wszystko odbywa się na platformach cyfrowych. W związku z tym procesem pojawia się wiele nowych wyzwań, zasady i regulacje dotyczące podpisów elektronicznych, zwłaszcza w transakcjach międzynarodowych. W tym artykule przyjrzymy się podpisom elektronicznym w kontekście umów międzynarodowych i jakie regulacje na to wpływają.
Sharing
Podpisy elektroniczne obejmują technologie, które umożliwiają cyfrowe podpisywanie wszystkiego, od umów do faktur i dokumentów kredytowych. Istnieją różne typy elektronicznych podpisów, w tym podpisy elektroniczne, zaawansowane podpisy elektroniczne, kwalifikowane podpisy elektroniczne i podpisy cyfrowe.
Umowy międzynarodowe i elektroniczne podpisy podlegają różnym zasadom i przepisom, zależnie od kraju. Kierowanie się prawem międzynarodowym, podczas procesu podpisywania umów międzynarodowych, jest przede wszystkim złożonym procesem, który wymaga uwzględnienia wielu regulacji prawnych.
W tym kontekście należy wspomnieć, że w 2001 roku Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę 1999/93/WE, która ustala wspólne ramy prawne dla podpisów elektronicznych. Według dyrektywy, elektroniczne podpisy, które spełniają określone kryteria, mają tę samą wartość prawną jak podpisy ręczne. To samo przepisuje rozporządzenie eIDAS, które zastąpiło dyrektywę w 2016 roku.
W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest nieco inna. Tamtejsze prawo zależy od Ustawy E-Sign z 2000 roku i UCC (Uniform Commercial Code), które razem tworzą ogólny szkic regulacji dotyczących transakcji cyfrowych i elektronicznych podpisów.
Innymi istotnymi międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi podpisów elektronicznych są Konwencja Zjednoczonych Narodów o Wykorzystaniu Komunikacji Elektronicznej w Międzynarodowych Umowach, która promuje uznawanie i egzekwowanie umów przez podpisy elektroniczne, oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, który promuje globalne standardy dotyczące użycia technologii cyfrowej w handlu międzynarodowym.
Tak więc korzystanie z podpisów elektronicznych w umowach międzynarodowych jest uregulowane, a także ułatwione przez różne narzędzia dostępne online, takie jak HelpRange. HelpRange to wszechstronny pakiet narzędzi online, które oferują ochronę dokumentów PDF i analizy użytkowania PDF. Takie narzędzia naprawdę ułatwiają zarządzanie umowami i pozwalają na bezpieczne i efektywne zawieranie umów międzynarodowych.
Podsumowując, podpisy elektroniczne stwarzają ogromne możliwości dla firm prowadzących działalność międzynarodową. Ale korzystanie z nich musi odbywać się zgodnie z zakresami obowiązujących międzynarodowych przepisów prawnych. Zrozumienie tych regulacji pozwoli firmom wykorzystać pełny potencjał technologii podpisów elektronicznych, jednocześnie minimalizując ryzyko prawne.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.