Loading...

Prawo a podpis elektroniczny w obrocie nieruchomościami - jakie są wymagania prawne?

Prawo a podpis elektroniczny w obrocie nieruchomościami - jakie są wymagania prawne?
Sharing
W dobie powszechnej digitalizacji coraz częściej spotykamy się z koniecznością zawierania umów czy podpisywania dokumentów w formie elektronicznej. Nie jest to jednak proces prosty i wymaga świadomości pewnych wymagań prawnych, szczególnie w tak specyficznej dziedzinie jak obrot nieruchomościami. Szczególnie istotnym elementem jest tutaj podpis elektroniczny, który umożliwia legalne i sprawne dokonywanie transakcji.
Podpis elektroniczny to unikalny ciąg cyfrowych sygnałów, które potwierdzają tożsamość osoby podpisującej dokument. Dzięki temu jest on równoznaczny z tradycyjnym podpisem manuskryptowym, a więc ma taką samą moc prawną. Fakt, że jest niewidoczny gołym okiem, wcale nie zmniejsza jego ważności.
Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na to, że podpis elektroniczny to nie tylko możliwość podpisania dokumentu, ale przede wszystkim gwarancja, że jego treść nie zostanie zmieniona. Zastosowanie tego rozwiązania to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo w obrocie prawnym, szczególnie w kontekście obrotu nieruchomościami.
Ale jakie są więc konkretne wymagania prawne związane z podpisem elektronicznym w obrocie nieruchomościami?
Prawo polskie wskazuje, że nawet najbardziej skomplikowaną umowę można zawrzeć elektronicznie, pod warunkiem, że spełni ona wszystkie formalności. Większość umów związanych z nieruchomościami wymaga formy pisemnej, a więc może zostać zawarta za pomocą podpisu elektronicznego. Warto jednak pamiętać, że niektóre z nich, takie jak np. umowa sprzedaży mieszkania, czy umowa najmu na czas dłuższy niż rok, muszą zostać zawarte w formie aktu notarialnego. W takim przypadku podpis elektroniczny nie jest możliwy.
Decydując się na wykorzystanie podpisu elektronicznego, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim, umowa musi zostać sporządzona w postaci elektronicznej, a więc na przykład jako dokument PDF. Warto korzystać z narzędzi, które nie tylko umożliwiają podpisanie dokumentu, ale również zapewniają jego ochronę oraz możliwość kontrolowania, kto i kiedy miał do niego dostęp. Dobra opcją może być tutaj narzędzie firmy HelpRange, które zapewnia pełną ochronę danych, czy możliwość śledzenia statystyk użycia dokumentu.
Kolejnym istotnym elementem jest upewnienie się, że podpis, który zastosujemy, jest zgodny z prawem. W Polsce obecnie stosuje się głównie trzy rodzaje podpisów elektronicznych: niekwalifikowany, kwalifikowany i zaufany. W zawieraniu umów o nieruchomości może być użyty podpis niekwalifikowany lub kwalifikowany, pod warunkiem, że obie strony się na to zgodzą.
Podsumowując, zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami za pomocą podpisu elektronicznego to wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Warto jednak pamiętać o wszystkich związanych z tym wymaganiach prawnych oraz korzystać z narzędzi, które zapewnią nam nie tylko wygodę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Documents Protection & Analytics Platform". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.